Nieuwsbrief 3

Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
--
--Geachte deelnemer,

U ontvangt hierbij de derde nieuwsbrief van stichting Woekerpolisproces, waarin wij u op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken.
Verder is er veel informatie te vinden op onze website www.woekerpolisproces.nl

Indien u een vraag heeft, staat deze mogelijk onder veel gestelde vragen. Mocht u er echt niet uitkomen dan kunt u uw vraag mailen naar vragen@woekerpolisproces.

In deze nieuwsbrief treft u de volgende onderwerpen:
  • Hoge Raad: aansluiten bij een stichting voorkomt verjaring recht op schadevergoeding.
  • ASR wordt gedagvaard voor onjuiste compensatie.
  • AEGON; de stand van zaken.
  • Nationale Nederlanden aansprakelijk gesteld voor woekerpolis.
  • DSB/Reaal moet van rechter meer vergoeden voor woekerpolis.
  • Doorrekenen woekerpolis: stand van zaken.
  • Standaard-antwoord van verzekeraars op stuitingsbrief.
  • Oproep: Stuur deze nieuwsbrief door!

Hoge Raad: Aansluiten bij een stichting voorkomt verjaring woekerpolisclaim

Op 28 maart 2014 heeft de Hoge Raad bepaald, dat wanneer u zich aansluit bij een stichting uw recht op schadevergoeding van uw verzekeraar niet meer kan verjaren. Dit is een lelijke streep door de vertragingstactiek die verzekeraars hanteren. De uitspraak van de Hoge Raad geldt niet alleen voor bestaande deelnemers maar ook voor alle toekomstige deelnemers van de stichting.
 
De Stichting Woekerpolis heeft in het verleden namelijk voor haar alle aangesloten deelnemers al stuitingsbrieven aan de aanbieders van woekerpolissen gestuurd. Verzekeraars stelden zich op het standpunt dat dit niet zou kunnen. Maar deze manier van stuiten van de verjaring blijkt nu wel rechtsgeldig te zijn, aldus de Hoge Raad.
 
Toch adviseren wij u ook zelf een stuitingsbrief te versturen naar uw verzekeraar. Deze ontvangt u van ons in uw mailbox bij aanmelding.

 

ASR wordt gedagvaard voor onjuiste compensatie – ook andere verzekeraars

In 2008 kwam ASR naar buiten met een compensatieregeling voor woekerpolissen. Deze regeling werd bekend als “De Compensatieregeling”.
ASR sloot deze overeenkomst met 2 stichtingen. De stichting Woekerpolisclaim (WPC) en de stichting Verliespolis. Beide stichtingen voerden geen enkele rechtszaak en zetten hun handtekening onder een hele slechte overeenkomst, met als argument dat een betere regeling voor verzekeraars onbetaalbaar zou zijn. Voor het ondertekenen van deze overeenkomst ontvingen de stichtingen van ASR beide 1 miljoen euro. Ook met andere verzekeraars sloten de stichtingen overeenkomsten onder dezelfde voorwaarden. De stichtingen doen niets meer en zijn inmiddels slapend.

In “De Compensatieregeling” staat een artikel waarin wordt verwezen naar bijlagen die bij de overeenkomst horen. In deze bijlagen staat hoe de compensatie berekend moet worden. Deze bijlagen weigeren verzekeraars echter vrij te geven. Hierdoor is de regeling geheel oncontroleerbaar. Verzekeraars zijn namelijk veel polis gegevens kwijtgeraakt. Het is voor verzekeraars daarom onmogelijk de exacte waarde van uw polis en de juiste hoogte van uw compensatie te berekenen. Zij werken zodoende met aannames en gemiddelden. Stichting Woekerpolisproces vindt dit onaanvaardbaar en in strijd met de toegezegde transparantie. Andere verzekeraars doen overigens het zelfde.

Lees meer op nu.nl

 

AEGON; de stand van zaken

In december 2013 is Aegon door de stichting in gebreke gesteld inzake Koersplan. De stichting Woekerpolisproces vordert voor alle deelnemers dat Aegon de uitspraak van de Hoge Raad van 14 juni 2013 volledig nakomt. Dit zou gemiddeld neerkomen op een schadevergoeding per polis van 1.000 tot 1.500 euro. Echter volgens Aegon zou deze uitspraak alleen gelden voor de 35.000 deelnemers van de stichting Koersplandewegkwijt. En niet voor de overige 700.000 gedupeerde polishouders.
 
Aegon heeft Stichting Woekerpolisproces gevraagd mee te denken voor een oplossing voor alle koersplangedupeerden. Stichting Woekerpolisproces heeft Aegon aangegeven alleen akkoord te gaan met volledige compensatie. Hierop zijn de gesprekken gestaakt.
 
Inmiddels onderhandelt Aegon wel met de Stichting Koersplandewegkwijt over hoe de overige polishouders te vergoeden. Aegon wil namelijk niet het volledige bedrag van 1.000 tot 1.500 euro voor alle 700.000 overige gedupeerden vergoeden. Dat zou Aegon namelijk 1 miljard euro kosten.
 
Stichting Woekerpolisproces is van mening dat ondanks de hoge kosten die het voor Aegon zou opleveren er niet akkoord mag worden gegaan met een lagere vergoeding dan die waar deelnemers recht op hebben. Recent heeft Stichting Woekerpolisproces van Aegon nog een mail ontvangen waarin door Aegon wordt gesteld dat de voortgang van de gesprekken met de stichting Koersplandewegkwijt goed verlopen en dat ze de eindfase naderen. Aegon stelt daarbij dat het de verwachting is dat de gesprekken vóór de zomer constructief kunnen worden afgerond. Stichting Woekerpolisproces wacht de uitkomst af.
 
Zaterdag 21 juni begint de zomer.

 

Stichting Woekerpolisproces stelt Nationale Nederlanden aansprakelijk voor verzwijgen eerste kosten bij woekerpolis.

Nationale Nederlanden dreigt steeds verder in het nauw te komen vanwege het verzwijgen van “eerste kosten” bij het aangaan van beleggingsverzekeringen. De advocaat Generaal van het Europees Hof heeft namelijk bepaald dat het verzwijgen van kosten door Nationale Nederlanden onrechtmatig is.
 
Nationale Nederlanden heeft aan het begin van de polis direct een bedrag ingehouden ter hoogte van 10% van alle toekomstige premies. Deze bedragen werden direct op de waarde van de polis ingehouden. De poliswaarde bleef daardoor vaak de eerste jaren negatief. Hierdoor kon geen enkel rendement worden behaald, ook niet bij goede beursresultaten. Stichting Woekerpolisproces vordert volledige terugbetaling van deze bedragen. Gemiddeld zou dat neerkomen op 6.000 euro per polis.
 
Lees meer in de Telegraaf

 

DSB en SNS Reaal moeten van rechter meer schade vergoeden voor DSB polissen

SRLEV NV, een dochteronderneming van SNS Reaal heeft de inmiddels failliete DSB Bank gefaciliteerd bij de verkoop van woekerpolissen. Onder de naam Hollands Welvaren werden door de voormalige bank van Dirk Scheringa beleggingspolissen verkocht met hoge kosten. De polissen waren afkomstig van SNS Reaal. SNS Reaal stond hierbij toe dat de DSB extra provisie aan de polishouders in rekening bracht bovenop de eigen hoge kosten.
 
De curatoren van DSB en SNS Reaal hebben hiervoor een compensatieregeling opgesteld. Deze regeling is voorgelegd aan het Gerechtshof in Amsterdam. De Stichting Woekerpolisproces heeft zich steeds verzet tegen de geboden compensatie en eist een hoger bedrag per polis.
 
Op 13 mei 2014 heeft Gerechtshof Amsterdam een tussenuitspraak in de zaak gedaan. Daarin wordt bepaald dat de door Curatoren van DSB en SNS Reaal geboden compensatie te laag is. Curatoren van DSB en SNS Reaal hebben nu tot 8 juli de tijd gekregen de regeling te verbeteren.
 
In de tussentijd adviseert de Stichting Woekerpolisproces aan DSB gedupeerden UITDRUKKELIJK om GEEN ENKEL voorstel van curatoren te ondertekenen. En het Eindoordeel van het Gerechtshof Amsterdam af te wachten.
 
Lees meer in de Volkskrant

 

Doorrekenen woekerpolis: stand van zaken

In onze vorige nieuwsbrief bood Stichting Woekerpolisproces aan deelnemers aan om gratis de schade te laten berekenen van hun woekerpolis. Wij hebben hiervoor een overweldigende hoeveelheid aanvragen ontvangen.
Het doorrekenen kost in veel gevallen meer dan een dag. Indien u uw schaderapport nog niet heeft ontvangen vragen wij u om geduld. Wij werken er hard aan!

 

STANDAARD-ANTWOORD VAN VERZEKERAARS OP STUITINGSBRIEF

Wij krijgen veel vragen over het antwoord dat u krijgt van de verzekeraar op uw stuitingsbrief.
 
De door u verstuurde stuitingsbrief heeft enkel als doel er voor te zorgen dat uw claim niet verjaart. Door het sturen van de brief is dit doel bereikt.
 
Indien u aan uw verzekeraar een stuitingsbrief stuurt krijgt u binnen een paar weken een brief terug. In deze brief zal de verzekeraar alle aansprakelijkheid ontkennen en vaak stellen dat het allemaal onzin is en aan u ligt.

Deze brief is een standaardbrief van de verzekeraar die ze naar iedereen sturen en u hoeft hier niet van te schrikken en niet op te reageren. Het is onderdeel van het juridisch steekspel. Indien uw verzekeraar de brief namelijk niet zou versturen, dan erkennen zij impliciet schuld en dat willen ze niet.


 

OPROEP: Stuur deze nieuwsbrief door!

Wij willen u vragen onze nieuwsbrief door te sturen naar iedereen die een woekerpolis heeft en er belang bij heeft om mee te gaan in de claims tegen de verzekeraars. Hartelijk dank!
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Mr Pieter G. Lijesen
Voorzitter

 

Aanmelden bij de stichting

 
Nog niet aangemeld?
Meld u direct aan bij Stichting Woekerpolisproces en claim waar u recht op heeft!
 

Aanmelden bij Stichting Woekerpolisproces 
--
--