Nieuwsbrief 4: Extra nieuwsbrief inzake Aegon

Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
--
--
 

Extra nieuwsbrief inzake Aegon


Geachte deelnemer,

Op 18 juni maakte Aegon een nieuwe eigen compensatieregeling bekend.
Deze regeling is tot stand gekomen onder druk van dreigende nieuwe claims.
Aegon probeert hiermee polishouders tevreden te stellen zodat zij besluiten niet verder te procederen.
De regeling van Aegon geldt voor uitsluitend voor de volgende woekerpolissen van Aegon - Spaarbeleg:
 • Koersplan
 • Bonusplan
 • Kapitaalplan
 • PremieSpaarplan
 • Spaareffect
 • AOW-privéplan
 • Mixplan
 • Koopsom
 • Toekomstplan
 • Vermogensplan
 • Fiscaalvoordeelplan
 • Garantieplusplan
Voorwaarde is dat deze producten moeten zijn afgesloten tussen 1 januari 1989 en 1 januari 1999.
In deze woekerpolissen had Aegon namelijk verzwegen dat een deel van de inleg opging aan een (te hoge) premie overlijdensrisicoverzekering.

Op 14 juni 2013 bepaalde de Hoge Raad dat Aegon onrechtmatig handelde en daarom 85% van de kosten moest terugbetalen.
Gemiddeld betekende dit dat Aegon € 1000,- tot € 1500,- per polishouder moest vergoeden.
Echter, deze uitspraak voerde Aegon enkel uit voor de polishouders die in de rechtszaak waren meegegaan. Stichting Woekerpolis stelt zich op het standpunt dat Aegon deze vergoeding aan iedere polishouder moet uitbetalen.

Aegon weigert echter deze vergoeding naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad ook uit te voeren voor alle andere 700.000 polishouders.
In plaats daarvan komt Aegon nu met een veel magerder regeling voor de overige polishouders. Deze houdt in dat Aegon de hoge overlijdensrisicopremie, met terugwerkende kracht verlaagt naar een marktconform tarief.
Dit leidt er toe dat uw eindkapitaal gemiddeld 7% hoger wordt.
Aegon past lopende polissen automatisch aan, maar klanten met polissen die voor 14 juni 2013 zijn afgelopen moeten zich melden. U heeft hiervoor een jaar de tijd. Dus tot 13 augustus 2015.
Het betreft dus alleen bovengenoemde polissen die vóór 1996 zijn afgesloten.

De vraag is nu of u zich moet aanmelden bij Aegon voor deze extra compensatie die door Aegon zelf wordt aangeboden?
Allereerst, de regeling die Aegon aanbiedt vinden wij ruimschoots onvoldoende.
Toch kunt u mogelijk deze compensatie via Aegon accepteren. U heeft dan alvast een bedrag binnen. Het is dan van belang dat u geen afstand doet van recht.
Dat wil zeggen dat wanneer een rechter later bepaalt dat de regeling onvoldoende was, u uw recht op meer compensatie behoudt.

Stichting Woekerpolisproces heeft daarom Aegon schriftelijk gevraagd om te verklaren dat deelnemers van de Stichting Woekerpolisproces niet te maken krijgen met een beroep op afstand van recht.
Wij verwachten daar binnen 4 weken antwoord van Aegon op te krijgen.
Tot die tijd adviseren wij u zich NIET aan te melden bij Aegon.
Overigens is de verwachting dat Aegon deze toezegging wel gaat doen, zodat u alvast een stukje extra compensatie kunt ontvangen.

 

OPROEP: Stuur deze nieuwsbrief door!

Tot slot wil ik u vragen deze nieuwsbrief door te sturen naar anderen die u kent en die in het bezit zijn van een Aegon woekerpolis.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Mr Pieter G. Lijesen
Voorzitter

 

Aanmelden bij de stichting

 
Nog niet aangemeld?
Meld u direct aan bij Stichting Woekerpolisproces en claim waar u recht op heeft!
 

Aanmelden bij Stichting Woekerpolisproces 
Deel dit bericht op: LinkedIn  Facebook  Twitter
--
--