Nieuwsbrief 6

Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
--
--

Geachte deelnemer,

U ontvangt hierbij de 6de nieuwsbrief van Stichting Woekerpolisproces. Eerdere nieuwsbrieven zijn na te lezen op  onze website: www.woekerpolisproces.nl
Indien u een vraag heeft, staat deze mogelijk onder veel gestelde vragen. Mocht u er echt niet uitkomen dan kunt u uw vraag mailen naar vragen@woekerpolisproces.

In deze nieuwsbrief treft u de volgende onderwerpen:
  • Stichting Woekerpolisproces dagvaart ASR.
  • AEGON moet meer vergoeden voor Bonusplan.
  • Log in en registreer al uw beleggingsverzekeringen/woekerpolissen.
  • Standaard-antwoord van verzekeraars op stuitingsbrief.
  • Gezocht: DSB dossiers voor GRATIS schadeberekening.
---

STICHTING WOEKERPOLISPROCES DAGVAART ASR

Op 1 september is ASR door Stichting Woekerpolisproces gedagvaard. ASR verkocht 1,1 miljoen woekerpolissen onder namen als Stad Rotterdam, Waerdye, Fortis en Falcon. ASR kan niet aantonen dat ze de waarde van de polis goed hebben bijgehouden. Dat houdt in dat de jaarlijkse waarde-overzichten niet kloppen, de einduitkering voor pensioen of hypotheek te laag is en ook de compensatie onvoldoende is.

ASR is namelijk als gevolg van fusies, overnames en samenvoegen van fondsen veel gegevens kwijtgeraakt. Het verloop van de polis wordt door ASR daarom gereconstrueerd. ASR werkt daarbij met aannames, gemiddelden en rekenformules. Stichting Woekerpolisproces vordert vrijgave van de aannames, formules en gemiddelden en stelt zich op het standpunt dat zonder deze gegevens ASR aansprakelijk is voor alle schade.

Dit is overigens ook bij andere grote verzekeraars, waaronder Reaal, Nationale Nederlanden en Aegon het geval.
 
Zie ook Tros Radar van 1 september:

http://www.radartv.nl/uitzending/archief/detail/aflevering/01-09-2014/woekerpolis-verzekeraars-compensatie-klopt-niet/

 

AEGON MOET MEER VERGOEDEN VOOR BONUSPLAN

Eigen regeling Aegon blijkt binnen een week al weer te laag.

Sinds 15 augustus 2014 kunnen polishouders van AEGON zich bij AEGON aanmelden voor extra compensatie voor Koersplan, Mixplan, BONUSPLAN en nog 12 andere Aegon woekerpolissen.

Aegon biedt polishouders een 7% hoger eindkapitaal vanwege onrechtmatig ingehouden kosten. Volgens AEGON is dit een regeling waarmee zij een passende oplossing bieden voor iedereen met een woekerpolis. Maar de inkt van de nieuwe compensatieregeling van Aegon, al weer de derde sinds 1999, was nog niet droog of de Geschillencommisie Financiele Dienstverlening  (KIFID) deed een uitspraak die AEGON toch wel in verlegenheid moet brengen.

Een polishouder met een Bonusplan werd namelijk door het KIFID op 14 augustus 2014 grotendeels in het gelijk gesteld, waardoor AEGON verplicht is 80% van de schade te vergoeden vanwege gemiste inkomsten. Dit is ruim 11 keer hoger en staat in schril contrast met de eigen regeling van AEGON.

AEGON verkocht 30.000 van deze Bonusplannen en een onbekend aantal vergelijkbare producten met de naam Spaarplan.
AEGON geeft aan dat ze de uitspraak nog bestuderen. Maar het lijkt er op dat de nieuwste compensatieregeling van AEGON voor wat betreft Bonusplan en Spaarplan nu al weer in de papierversnipperaar kan.

http://www.nu.nl/beurs/3862180/aegon-moet-schade-klant-bonusplan-vergoeden.html


 

LOG IN EN REGISTREER AL UW WOEKERPOLISSEN

Veel deelnemers hebben meerdere woekerpolissen. Daarom kunt u nu, wanneer u inlogt in uw dossier, tot 15 polissen registreren als woekerpolis. Door deze polissen te registreren voorkomt u verjaring van uw recht op schadevergoeding. Dit geldt ook voor oude of afgekochte polissen zoals spaarloon, lijfrente, kinderspaarplan, of al gestopte hypotheekpolissen.

Voor de duidelijkheid: indien u heeft gekozen voor een deelname van € 87,50 betaalt u slechts voor de eerste polis die u registreert dit bedrag. Voor de overige polissen, 2de, 3de, etc betaalt u alleen achteraf en bij succes. Bovendien kunt u per polis aangeven of u kiest voor € 87,50 of voor 10%.

 

STANDAARD-ANTWOORD VAN VERZEKERAARS OP STUITINGSBRIEF


Wij krijgen veel vragen over het antwoord dat u krijgt van de verzekeraar op uw stuitingsbrief.

De door u verstuurde stuitingsbrief heeft enkel als doel er voor te zorgen dat uw claim niet verjaart. Door het sturen van de brief is dit doel bereikt.

Indien u aan uw verzekeraar een stuitingsbrief stuurt krijgt u binnen een paar weken een brief terug. In deze brief zal de verzekeraar alle aansprakelijkheid ontkennen en vaak stellen dat het allemaal onzin is en aan u ligt.
Deze brief is een standaardbrief van de verzekeraar die ze naar iedereen sturen en u hoeft hier niet van te schrikken en niet op te reageren. Het is onderdeel van het juridisch steekspel. Indien uw verzekeraar de brief namelijk niet zou versturen, dan erkennen zij impliciet schuld en dat willen ze niet.

 

GEZOCHT: DSB DOSSIERS VOOR GRATIS SCHADEBEREKENING

Voor bezitters van een DSB beleggingsverzekering (met de naam HOLLANDS WELVAREN) bieden wij aan om uw woekerpolis door te rekenen en een schaderapport op te stellen. Hiermee krijgt u exact inzicht in de kosten die u heeft betaald en de financiële schade die u heeft geleden.

Het is hiervoor belangrijk dat u zoveel mogelijk polistukken aanlevert. Beschikt u nog over de polis, de jaaroverzichten en het compensatievoorstel?

Stuurt u dan een mail met de stukken als bijlage naar dossiers@woekerpolisproces.nl waarin u aangeeft dat u uw polis GRATIS wil laten doorrekenen.

 

OPROEP: Stuur deze nieuwsbrief door!

Wij willen u vragen onze nieuwsbrief door te sturen naar iedereen die een woekerpolis heeft en er belang bij heeft om mee te gaan in de claims tegen de verzekeraars. Hartelijk dank!
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Mr Pieter G. Lijesen
Voorzitter

 
---

Aanmelden bij de stichting

 
Nog niet aangemeld?
Meld u direct aan bij Stichting Woekerpolisproces en claim waar u recht op heeft!
 

Aanmelden bij Stichting Woekerpolisproces 
--
--