Nieuwsbrief 1 2015

Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
--
--

Geachte deelnemer,

Hierbij ontvangt u de eerste uitgebreide nieuwsbrief van 2015.
Het wordt het belangrijkste jaar in de woekerpolisaffaire. Dit komt omdat het Europees Hof, de hoogste rechter in Europa, binnenkort uitspraak doet in een zaak tegen Nationale Nederlanden. Deze uitspraak is zo veel omvattend dat het gaat gelden voor ALLE verzekeraars.
U gaat er nog veel van horen het komende jaar.

Door middel van regelmatige nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van de belangrijkste vorderingen en ontwikkelingen.
Verder is er veel informatie te vinden op onze website www.woekerpolisproces.nl
Indien u een vraag heeft, staat deze mogelijk onder veel gestelde vragen. Mocht u er echt niet uitkomen dan kunt u uw vraag mailen naar vragen@woekerpolisproces.nl

In deze nieuwsbrief treft u de volgende onderwerpen aan:
  • Nationale Nederlanden: uitspraak Europees Hof, de alles bepalende factor!
  • Aegon: nieuwe rechtszaak Koersplan
  • Rechtzaak tegen ASR – de stand van zaken
  • SNS Reaal
  • Allianz
  • DSB
  • KIFIDDESK – Indivisuele procedure tegen geringe kosten
  • Ondersteun burgerinitiatief woekerpolissen en stuur de ondersteuning door
---

Nationale nederlanden

In juni 2014 heeft de AG (Advocaat Generaal) van het Europees Hof, de hoogste Europese rechter, het advies gegeven aan het Europees Hof om Nationale Nederlanden te veroordelen voor het niet en op niet juiste wijze vermelden van hoge kosten in woekerpolissen. De conclusie wordt in 80% van de gevallen gevolgd door het Europees Hof. Indien dit ook nu gebeurt, heeft dit ook grote gevolgen voor alle andere verzekeraars en met name ook voor Aegon. Schadevergoedingen van meer dan 10.000 euro per polis zijn dan geen uitzondering.

Stichting Woekerpolisproces behartigt samen met advocatenkantoor Tonino & Partners die de zaak voert bij het Europees Hof de belangen voor alle polishouders van Nationale Nederlanden. Wij zijn momenteel (net als heel Nederland) in afwachting van de definitieve uitspraak in zaak tegen Nationale Nederlanden bij het Europees Hof. De uitspraak wordt binnenkort verwacht.

Zie nu.nl:

http://www.nu.nl/geldzaken/3923673/woekerpolisproces-sluit-zich-bij-europese-zaak-nn.html

De uitspraak heeft grote gevolgen voor alle verzekeraars: Zie de uitzending van TROS Radar:

http://www.radartv.nl/uitzending/archief/detail/aflevering/06-10-2014/woekerpolismeldpunt-de-stand-van-zaken/ 

AEGON: Nieuwe koersplan rechtzaak

De Stichting gaat op korte termijn juridische stappen ondernemen tegen Aegon. Echter alvorens dat te doen zijn wij genoodzaakt de uitspraak van het Europees Hof tegen Nationale Nederlanden af te wachten. De uitspraak van het Europees Hof heeft namelijk grote juridische gevolgen voor alle verzekeraars. De uitspraak wordt binnenkort verwacht. Zie de tekst hierboven over Nationale Nederlanden.

De Stichting heeft Aegon aansprakelijk gesteld voor alle schade bij de verkoop van AEGON Koersplan en aanverwante plannen zoals Bonusplan, Fiscaal Voordeelplan etc. De Stichting vordert daarbij dat Aegon de uitspraak van de Hoge Raad van 14 juni 2013 volledig nakomt. Dit zou gemiddeld neerkomen op een schadevergoeding per polis van € 1.000,- tot € 1.500,-.

Verder is de Stichting een collectieve klachtenprocedure begonnen tegen AEGON, waarbij de Stichting eist dat AEGON de uitspraak van het Kifid nakomt voor alle deelnemers van de Stichting met een AEGON Bonusplan.

Zie ook:

http://www.nu.nl/beurs/3862180/aegon-moet-schade-klant-bonusplan-vergoeden.html

Zie ook:

http://www.woekerpolisproces.nl/nieuws-media/stichting-in-het-nieuws/aegon-nog-niet-af-van-koersplan 

Rechtzaak tegen ASR: De stand van zaken


Op 1 september 2014 heeft de Stichting ASR gedagvaard voor alle deelnemers met een ASR woekerpolis of een woekerpolis van een door ASR overgenomen verzekeraar. Waaronder niet limitatief: AMEV, Falcon, ABN AMRO, FORTIS, Amersfoortse, Stad Rotterdam, Waerdije en Woudsend.

ASR heeft in de procedure 2 maal uitstel gevraagd en gekregen. De inhoudelijke reactie op de eis van de Stichting moet door ASR uiterlijk eind maart 2015 bij de Rechtbank binnen zijn. Inmiddels heeft ASR ook de Stichting verzocht om in een gesprek te kijken of het mogelijk is tot een minnelijke oplossing te komen. De Stichting is daartoe bereid en de gesprekken vinden binnenkort plaats. De Stichting is echter geenszins van plan om de eis af te zwakken en ASR tegemoet te komen. 

SNS Reaal

SNS Reaal verkocht 900.000 woekerpolissen onder namen als Reaal,
DBV verzekeringen, AXA, Reaal, Hoge Huys, Zwitserleven en Winterthur.
Reaal Verzekeringen is inmiddels in staatshanden terecht gekomen en wordt naar verwachting binnenkort volledig overgenomen door de andere staatsverzekeraar ASR.

De aansprakelijkheid voor de schade voortkomend uit woekerpolissen gaat daarmee volledig over naar ASR. Daarmee wordt ASR de te dagvaarden verzekeraar. Op 1 september 2014 is ASR reeds door de Stichting gedagvaard. Het is onze verwachting dat het op korte termijn een feit is, dat de uitkomst van de lopende procedure tegen ASR ook van toepassing gaat worden voor woekerpolishouders met een SNS REAAL polis. Wordt vervolgd.

Zie de berichtgeving hierover:

http://www.nu.nl/economie/3922830/financien-beschikt-lot-reaal-afhaken-private-bieders.html

http://www.nu.nl/economie/3976629/vertraging-bij-bod-asr-reaal-tegenvallers-boekenonderzoek.html 

Allianz

In afwachting van de definitieve uitspraak van het
Europees Hof in de zaak tegen Nationale Nederlanden heeft het Kifid (Klachten Instituut Financiële Dienstverlening) alle zaken tegen Allianz stopgezet. Ook de Stichting wacht eerst de uitkomst van de zaak tegen Nationale Nederlanden af alvorens wij verdere stappen nemen. Zie ook de tekst over Nationale Nederlanden. 

DSB

De Stichting heeft zich steeds verzet tegen de compensatieregeling voor DSB gedupeerden. De regeling is slecht en lost weinig op omdat de overcreditering onvoldoende wordt gecompenseerd. Op 7 november 2014 heeft het Gerechtshof Amsterdam de regeling Algemeen Verbindend Verklaard. Dit houdt in dat de regeling voor u van toepassing is, tenzij u aangeeft dat u het er niet mee eens bent. In dat geval is dus actie vereist.

De Stichting stelt daarom voor gedupeerden speciaal de mogelijkheid open een Kifid procedure te voeren tegen geringe kosten.

Deze Kifid procedure die wij voor u voeren ziet uitsluitend toe op de afzonderlijke door de DSB aan u verkochte verzekeringen, zoals de Hollands Welvaren beleggingsverzekering en de hoge koopsommen. Wij hebben inmiddels zeer veel ervaring in DSB-klachten en inmiddels al goede resultaten behaald.

Zie voor meer informatie:

http://www.woekerpolisproces.nl/dsb

Heeft u schade geleden door DSB en heeft u nog helemaal geen compensatie ontvangen? Dan kunt u zich nog tot 8 november 2015 rechtstreeks aanmelden bij DSB voor een beroep op de compensatieregeling.
https://www.dsbcompensatie.nl/aanmelden-compensatie/aanmelden/

Op de website www.dsbcompensatie.nl vindt u ook alle informatie over de regeling. Indien u vragen heeft over de inhoud daarvan dan kunt u deze uitsluitend stellen aan dsbcompensatie.nl en niet aan de Stichting. 

Kifiddesk: Individuele procedure tegen geringe kosten

Dit najaar is de Stichting onder leiding van Mr. Georges Biever
gestart met een Kifiddesk.
De Kifiddesk verzorgt voor u tegen lage kosten een individuele procedure bij het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KIFID).
Stichting Woekerpolisproces verzorgt daarbij het hele traject met op maat gesneden begeleiding en advies. Het voordeel van een individuele procedure is dat aandacht besteed wordt aan uw persoonlijke (polis)dossier en de wijze waarop de polis precies tot stand is gekomen.
In een persoonlijk gesprek (telefonisch is ook mogelijk) wordt de procedure grondig doorgesproken. Het voeren van een individuele procedure geeft doorgaans hogere schikkingsbedragen te zien dan in collectief collectieve rechtszaken. Bovendien loopt de procedure aanzienlijk korter. Een half jaar tot een jaar in plaats van een aantal jaren. Individuele klachtbehandeling is intensief en doeltreffend.
De kosten van een individuele procedure hebben wij zo laag mogelijk gehouden. U betaalt 1-malig € 640,- inclusief BTW en 20% over het voor u behaalde voordeel. Bij een schikking of bij winst bij het Kifid komen deze bedragen nagenoeg altijd voor rekening van de verliezende partij (de verzekeraar).

Wilt u ook individuele Kifidprocedure? Ga dan naar de website en meld u aan:

http://www.woekerpolisproces.nl/individuele-procedure 

Ondersteun de Stichting door deelname aan TV- of Kranten interview (mogelijk anoniem)

De Stichting ontvangt regelmatig het verzoek of er deelnemers zijn die hun verhaal in de krant of voor TV willen doen. In de krant kan dit in sommige gevallen onder een andere naam.

De Stichting wil heel graag in contact komen met deelnemers die hieraan willen meewerken. Wilt u dat? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden via dossiers@woekerpolisproces.nl 

Ondersteun het Burgerinitiatief Woekerpolissen

Tot slot, in de uitzending van TROS Radar van 24 november 2014 heeft de Stichting het Burgerinitiatief Woekerpolissen gepresenteerd.

http://www.radartv.nl/uitzending/archief/detail/aflevering/24-11-2014/verzekeraar-berekent-voordeel-in-woekerpolis-niet-door/

Kern van de zaak is dat met 40.000 handtekeningen de woekerpolisaffaire op de agenda van de tweede kamer moet komen. Verzekeraars rekenen namelijk het voordeel dat ze zelf behalen vanwege de lagere premies overlijdensrisicoverzekering niet door aan de houder van een woekerpolis. Dit scheelt vaak 10.000-den euro’s op einddatum in het nadeel van de polishouder. De politiek kan met simpele wetgeving de verzekeraars dwingen om deze kostenverlaging ook aan u door te rekenen.

Daarom wil ik u met klem vragen dit burgerinitiatief woekerpolissen te ondersteunen via de onderstaande link en de ondersteuning door sturen naar andere woekerpolishouders.

http://www.woekerpolisproces.nl/petitie 

OPROEP: Stuur deze nieuwsbrief door!

Wij willen u vragen onze nieuwsbrief door te sturen naar iedereen die een woekerpolis heeft en er belang bij heeft om mee te gaan in de claims tegen de verzekeraars. Hartelijk dank!
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Mr Pieter G. Lijesen
Voorzitter 
---

Aanmelden bij de stichting

 
Nog niet aangemeld?
Meld u direct aan bij Stichting Woekerpolisproces en claim waar u recht op heeft!
 

Aanmelden bij Stichting Woekerpolisproces 
--
--