Nieuwsbrief 1 2016

Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
Geachte deelnemer,

U ontvangt hierbij de nieuwsbrief van maart 2016 van Stichting Woekerpolisproces. Eerdere nieuwsbrieven zijn na te lezen op onze website: www.woekerpolisproces.nl 

Indien u een vraag heeft, staat deze mogelijk onder veel gestelde vragen. Kunt u daar eerst kijken zodat onze klantenservice niet onnodig te zwaar belast wordt? Mocht u er echt niet uitkomen dan kunt u uw vraag mailen naar vragen@woekerpolisproces.nl

In deze nieuwsbrief treft u de volgende onderwerpen aan:
 • Rechtszaak tegen ASR – verslag van de zitting van 11 februari
 • Zaak NN bij Europees Hof krijgt vervolg – dagvaarding staat in de stijgers
 • Stichting begint individuele rechtszaken tegen AEGON Bonusplan
 • Antwoorden op vragen die heel vaak worden gesteldRechtszaak tegen ASR – Verslag van de zitting van 11 februari

ASROp 1 september 2014 is ASR voor alle ASR polissen door Stichting Woekerpolisproces gedagvaard. ASR verkocht 1,1 miljoen woekerpolissen onder namen als AMEV, Stad Rotterdam, Waerdye, Fortis en Falcon. ASR hield stelselmatig meer kosten in dan dat volgens de eigen voorwaarden was toegestaan. Hierdoor handelt ASR onrechtmatig. Bovendien blijkt dat ASR in veel gevallen de waarde van de polis niet exact meer weet. Dat houdt in dat de jaarlijkse waarde-overzichten niet kloppen, de einduitkering voor pensioen of hypotheek te laag is en ook de compensatie onvoldoende is.

Je zou zeggen dat een verzekeraar alle financiële gegevens goed moet bijhouden. ASR is daar echter niet in geslaagd. Als gevolg van fusies, overnames en samenvoegen van fondsen is ASR veel gegevens kwijtgeraakt. ASR reconstrueert daarom de waarde van de polis met aannames, gemiddelden en rekenformules. Stichting Woekerpolisproces vordert vrijgave van de aannames, formules en gemiddelden en stelt zich op het standpunt dat zonder deze gegevens ASR aansprakelijk is voor alle schade.

Bovendien en dat is essentieel, heeft ASR in veel gevallen de compensatie niet goed berekend. De compensatie vormt een belangrijk deel van de waarde van de polis.
Stel dat ASR een bedrag van € 2.000,- te weinig compenseert en de polis loopt nog 10 jaar door, dan levert dit zomaar een lagere eindwaarde op van ruim € 6.000,-.

Tijdens de 2 uur durende zitting van 11 februari, die in zijn geheel is gefilmd door TROSRADAR, zijn een hoop zaken aan bod gekomen. Naast de stichting en haar advocaten zijn ook de mede-eisers in de procedure de heer Jansen en de heer Mijnhijmer aan het woord geweest. 
Beiden waren eerder al te zien over dit onderwerp in 2 eerdere Radar-uitzendingen zie:

http://www.radartv.nl/uitzending/archief/detail/aflevering/01-09-2014/woekerpolis-verzekeraars-compensatie-klopt-niet/ 

en

http://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/26-10-2015/woekercompensatie-onder-het-tapijt-geveegd/ 


Zoals te verwachten, stelde ASR tijdens de zitting niet te willen aangeven welke gegevens ASR kwijt is geraakt en welke aannames door ASR zijn gedaan. En dus ook niet hoe de compensatie door ASR is berekend. ASR voerde hierbij aan dat het niet zou kunnen omdat ze dan de privacy van polishouders zouden schenden. Dat is vreemd, want hoe kan het zo zijn, dat wanneer je om je eigen gegevens vraagt zoals de heer Jansen en de heer Mijnhijmer, je deze dan niet krijgt omdat je eigen privacy dan zou worden geschonden.

Daarnaast voerde ASR aan dat ze bij de compensatieregeling voor geheimhouding hadden getekend en dat ze daarom ook niet konden meewerken.

Kortom ASR deed er alles aan om het niet over de inhoud te hoeven hebben.

Bovendien stelde ASR dat inzicht geven in de berekeningswijze voor ASR veel kosten met zich mee zou brengen en dat daarom ASR niet wil meewerken. Ook dit argument kan de stichting niet plaatsen. ASR houdt hoge kosten in op polissen en als ze er dan iets voor moeten doen dan weigert ASR.

Aan het eind van de zitting bepaalde de rechter dat de stichting als eerste schriftelijk op alles mag reageren (conclusie van repliek indienen). De stichting moet dit doen voor 30 maart. De stichting werkt daar inmiddels hard aan. Vervolgens is de beurt aan ASR om daar weer op te reageren middels de zogeheten conclusie van dupliek.

Wordt dus vervolgd…….


 

Zaak NN bij Europees Hof krijgt vervolg – dagvaarding staat in de stijgers

NNOp 29 mei 2015 deed het Europees Hof uitspraak in de zaak van Van Leeuwen tegen Nationale Nederlanden. Deze zaak voerde de advocaat van de stichting Woekerpolisproces, Mr. Dries Beljon, tot aan de hoogste Europese rechter in Luxemburg. Het Europees Hof bepaalde in die zaak dat Nationale Nederlanden enkel die kosten op de polis mag inhouden, waarbij bij afsluiten overeenstemming over bestaat. Kort gezegd: een verzekeraar mag alleen die kosten inhouden op het polis-resultaat waarvan ze vooraf melding hebben gemaakt in de polisvoorwaarden. Niet genoemde kosten mogen dus niet worden ingehouden.

Op 27 oktober 2015 werd bekend dat Nationale Nederlanden de zaak met de heer van Leeuwen heeft geschikt. Nationale Nederlanden betaalde daarbij zoveel dat de heer van Leeuwen de schikking niet kon weigeren.

Zie o.a.: https://www.ftm.nl/artikelen/nationale-nederlanden-schikt-belangrijke-van-leeuwen-woekerpoliszaak 

Samen met Mr. Dries Beljon werkt de stichting aan een collectieve dagvaarding tegen Nationale Nederlanden. Naast de collectieve dagvaarding zal Mr. Dries Beljon tegelijk met de collectieve rechtszaak enkele tientallen individuele rechtszaken starten tegen Nationale Nederlanden. Dit om de druk op Nationale Nederlanden maximaal op te voeren. Het opstellen van collectieve dagvaarding in combinatie met tientallen individuele dagvaardingen vergt veel tijd. Met name de daarbij horende polis berekeningen die door een externe actuaris worden gemaakt gaan minder snel dan van te voren gedacht. Vaak ontbreken polis gegevens die dan gereconstrueerd moeten worden of bij Nationale Nederlanden moeten worden opgevraagd, hetgeen met vertragingen gepaard gaat. Wij gaan er wel vanuit dat we u over niet al te lange tijd kunnen berichten dat Nationale Nederlanden massaal is gedagvaard.


 

Stichting begint individuele rechtszaken tegen AEGON Bonusplan

Aegon1,5 jaar geleden deed het KIFID (Klachten Instituut Financiële Dienstverlening) een uitspraak waarin werd bepaald dat AEGON de schade die voortkomt uit Bonusplan moet vergoeden. Het geval was namelijk dat AEGON bij de verkoop van Bonusplan had gedaan alsof sprake was van een spaarplan. Dit terwijl de inleg niet werd gespaard maar belegd, met alle risico’s van dien.

Zie: http://www.nu.nl/beurs/3862180/aegon-moet-schade-klant-bonusplan-vergoeden.html 

Naar aanleiding van die uitspraak is de stichting onder leiding van Mr. Georges Biever in gesprek gegaan met AEGON om te bewerkstelligen dat AEGON ook voor alle deelnemers met een Bonusplan dezelfde vergoeding uitkeert. Hiertoe heeft de stichting een tachtigtal dossiers aan AEGON voorgelegd. AEGON heeft vervolgens slechts in een aantal gevallen een schikkingsvoorstel gedaan dat door deelnemers van de stichting is geaccepteerd. De stichting laakt de houding van AEGON om het niet voor alle deelnemers goed op te lossen. Advocaat, mevrouw Mr. Anneloes Schouten, van Tonino & Partners zal daarom om te beginnen 8 rechtszaken starten tegen AEGON Bonusplan.

 

 

VEELGESTELDE VRAGEN

Hieronder treft u een aantal vragen die veelvuldig aan de klantenservice worden gesteld:
 1. Wanneer krijg ik geld en waarom duurt het zo lang?

  Rechtszaken zijn helaas langlopende kwesties. In het algemeen kan daarbij gesteld worden dat de verzekeraar er alles aan doet om de boel te vertragen. Dit leidt tot afvallers en demotiveert polishouders om deel te nemen. Met deze tactiek komen verzekeraars in het algemeen een heel eind. Bovendien is het voor verzekeraars mogelijk om in hoger beroep te gaan en daarna nog in cassatie. Dit leidt er toe dat het een langdurig en kostbaar gevecht kan worden. Maar hoe lang het ook duurt de stichting gaat het gevecht aan zo lang het moet duren. Want het zou ongehoord zijn de verzekeraars met de woekerpolisaffaire te laten wegkomen.
   
 2. Worden kleinere verzekeraars (bijv. Goudse) ook aangepakt? Ik hoor daar niets over?

  In eerste instantie richt de stichting zich op de grote verzekeraars, Nationale Nederlanden, AEGON en ASR. In een later stadium komen ook ander verzekeraars aan de beurt. Belangrijk is daarbij dat rechterlijke uitspraken leiden tot jurisprudentie die voor iedere verzekeraar gelden. Zo is de uitspraak van het Europees Hof van 29 april 2015 de belangrijkste uitspraak tot nu toe. Het Europees Hof is hoogste Europese rechter en de uitspraak heeft grote gevolgen voor alle verzekeraars.
   
 3. Hoe zit het met aandelenleaseproducten?

  Aandelenleaseproducten zijn geen beleggingsverzekeringen. Het zijn dan ook geen woekerpolissen in de strikte zij van het woord. Wel is er heel veel mis met aandelenleaseproducten. Bij aandelen lease werd door de verzekeraar gedaan alsof de maandelijkse inleg een premie was die werd belegd. Echter dit was niet het geval. De inleg was namelijk rente. Rente die werd betaald op een grote lening die werd aangegaan om aandelen te kopen. Wanneer bijvoorbeeld de inleg maandelijks € 150,- bedroeg dan was dit rente op een bedrag van bijvoorbeeld € 100.000,- dat werd geleend. Met deze € 100.000,- werd dan een aandelenpakket gekocht. Wanneer de beurs met 10% zou stijgen zou er een winst zijn van € 10.000,-. Dat is natuurlijk enorm bij een inleg van € 150,- per maand. Dit komt omdat er sprake was van een soort hefboom. Met een rentebetaling van € 150,- per maand kon je € 100.000,- lenen en met € 100.000,- beleggen. Hierdoor treedt er een hefboom op (extra winst) wanneer de beurs flink stijgt.

  De keerzijde is echter dat wanneer de beurs daalt - en dat bleek het geval - er enorme verliezen optraden waardoor polishouders opgezadeld werden met een enorme restschuld.

  De stichting houdt zich niet bezig met aandelenleaseproducten. Met 1 uitzondering en dat betreft AEGON Sprintplan. De reden is, dat hiervoor nog rechtszaken lopen. En wanneer deze tot een goed resultaat leiden de stichting voornemens is dan verder actie te ondernemen tegen AEGON.
   
 4. Heeft het zin om een oude polis bijvoorbeeld die al in 2001 is afgekocht op te geven i.v.m. verjaring?

  Ja, dat heeft zin. De stichting heeft namelijk in het verleden de verjaring bij alle verzekeraars tijdig collectief gestuit. In 2014 heeft de Hoge Raad bepaald dat deze manier van stuiten van de verjaring rechtsgeldig is. Uw vordering is daarom niet verjaard indien u deze aanmeldt bij de stichting.
 

Tot zover.

 
Met vriendelijke groet,
 
Mr Pieter G. Lijesen
Voorzitter 
---

Aanmelden bij de stichting

 
Nog niet aangemeld?
Meld u direct aan bij Stichting Woekerpolisproces en claim waar u recht op heeft!
 

Aanmelden bij Stichting Woekerpolisproces

Deze nieuwsbrief is geautomatiseerd verzonden via een e-mailadres dat alleen voor het verzenden van nieuwsbrieven wordt gebruikt. E-mails naar dit e-mailadres worden niet gelezen en kunnen niet worden behandeld. Vragen kunt u stellen via vragen@woekerpolisproces.nl