Nieuwsbrief 1 2017

Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
Geachte deelnemer,

Hierbij ontvangt U de nieuwsbrief van mei 2017 van Stichting Woekerpolisproces. Eerdere nieuwsbrieven zijn na te lezen op onze website: www.woekerpolisproces.nl.

Indien u een vraag heeft, staat deze mogelijk onder veel gestelde vragen. In deze nieuwsbrief komen ook veel gestelde vragen aan bod. Hiermee trachten wij onze klantenservice te ontlasten. Het in stand houden van een (te) zwaar bezette klantenservice brengt namelijk een grote kostenpost met zich mee. Geld dat wij liever besteden aan procedures tegen verzekeraars. Wij willen u daarom verzoeken wanneer u een vraag heeft, altijd eerst te kijken bij “veelgestelde vragen” zodat onze klantenservice niet onnodig te zwaar wordt belast.

Vanaf nu zullen wij i.p.v. halfjaarlijkse nieuwsbrieven ieder kwartaal een nieuwsbrief gaan versturen met daarin ook veel gestelde vragen. Deze zullen wij steeds publiceren op de website.
 
In deze nieuwsbrief treft u de volgende onderwerpen aan: 
 • Meerdere dagvaardingen naar Nationale Nederlanden
 • Stichting dagvaart ook Delta Lloyd
 • Stichting in hoger beroep tegen ASR bij gerechtshof Amsterdam
 • Gerechtshof Den Bosch stelt ASR in het ongelijk inzake Falcon Leven woekerpolis 
 • 2de stuitingsbrief – binnen 5 jaar opnieuw versturen – Verlenging stuiting verjaring
 • Veel gestelde vragen
   

​​​​​​​​Stichting Woekerpolisproces voert het aantal rechtszaken tegen Nationale Nederlanden op

Nationale NederlandenIn vorige nieuwsbrieven hebben wij uiteengezet dat de advocaat van de stichting, Mr. Dries Beljon, (www.leanlawyers.nl) een zaak tegen Nationale Nederlanden heeft uitgeprocedeerd tot aan het Europees Hof in Luxemburg. Het betrof de zaak van de heer van Leeuwen waar de media ruim over heeft bericht. Het Hof in Luxemburg is de hoogste Europese rechter en staat boven de nationale rechters. In principe is het zo dat een rechtszaak begint bij de rechtbank. In hoger beroep wordt de zaak dan vervolgens gevoerd bij één van de vijf Gerechtshoven. Na hoger beroep staat cassatie open bij de hoge raad in Den Haag. Daarboven staat dan nog het Europees Hof in Luxemburg. Dit Hof gaat over de interpretatie van Europese richtlijnen in de nationale rechtspraak. Het Europees Hof doet dus geen uitspraak over de hoogte van de schade, maar geeft in de uitspraak wel aan hoe de nationale rechter het recht dient te interpreteren.

Na de uitspraak van het Europees Hof op 29 mei 2015 is de zaak opnieuw terecht gekomen bij de rechtbank Rotterdam voor vonnis. Echter Nationale Nederlanden heeft deze zaak toen weggeschikt om een inhoudelijk vonnis van de rechtbank Rotterdam te voorkomen.

Zie: https://www.ftm.nl/artikelen/nationale-nederlanden-schikt-belangrijke-van-leeuwen-woekerpoliszaak

Hiermee heeft Nationale Nederlanden kunnen voorkomen dat het arrest van het Europees Hof door de nationale rechter is bekrachtigd. Middels een groot aantal lopende zaken tegen NN trachten wij deze jurisprudentie nu wel bekrachtigd te krijgen door de Nederlandse rechter. De komende 2 maanden voeren we het aantal rechtszaken daarom op tot 15. Het is ons inzien de snelste weg naar succes.
 

Delta Lloyd

Delta LloydInmiddels heeft de stichting ook de eerste dagvaarding voor Delta Lloyd gereed. Deze zal op korte termijn worden uitgebracht. Kern van de zaak is, dat door Delta Lloyd meer kosten zijn ingehouden van de waarde van de polis, dan dat in de polisvoorwaarden is beschreven. Niet genoemde kosten mogen niet worden ingehouden omdat deze niet zijn overeengekomen bij het ondertekenen van de polis aanvraag. Deze jurisprudentie komt voort uit de uitspraak van het Europees Hof van 29 juni 2015 en geldt voor iedere verzekeraar. Vandaar dat we hier in de zaak tegen Delta Lloyd ook een beroep op doen.

Door het zorgvuldig creëren van jurisprudentie tracht de advocaat van de stichting het net langzaam te sluiten voor alle verzekeraars. Hier dus voor Delta Lloyd


 

ASR: Stichting in hoger beroep bij gerechtshof Amsterdam

ASROp 1 mei 2017 heeft de stichting hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Utrecht. De rechtbank bepaalde in die uitspraak dat de stichting en 2 mede-eisers (die beide deelnemer van de stichting zijn) geen recht hebben op inzage in de kosten die door ASR zijn ingehouden op hun eigen polis. Nu betreft de belangrijkste vraag in de woekerpolisaffaire juist de vraag welke kosten zijn ingehouden door de verzekeraar en welk deel daarvan de verzekeraar conform de polisvoorwaarden wel en niet mocht inhouden. De kosten die niet in de polisvoorwaarden zijn opgenomen heeft de verzekeraar immers onrechtmatig ingehouden, waardoor de waarde van de polis lager uitvalt.

Het is dus essentieel dat iedere polishouder deze inzage krijgt. De stichting heeft daarom hoger beroep ingesteld tegen het vonnis. Zie: http://www.nu.nl/sparen/4435875/woekerpolisproces-verliest-zaak-verzekeraar-asr.html 

 

 

Uitspraak gerechtshof Den Bosch inzake Falcon Leven (ASR)

ASRIn een recente uitspraak van het gerechtshof Den Bosch is bepaald dat ASR de teveel ingehouden kosten van een Falcon Leven woekerpolis aan een klant moet terugbetalen. Het gerechtshof vernietigt hiermee het eerdere vonnis van de rechtbank die ASR nog in 2013 nog in het gelijk stelde.

In deze zaak gaat het om de zogeheten eerste kosten, poliskosten en een deel van de ingehouden fondskosten van een Falcon Levensplan. Het gerechtshof heeft daarbij een aantal voorwaarden op grond waarvan ASR deze kosten inhield als oneerlijk en onredelijk bezwarend aangemerkt. De verzekeraar behoorde te weten dat een normaal geïnformeerde en oplettende consument de impact van de voorwaarden niet kon begrijpen. Volgens de uitspraak werd de consument bewogen tot acceptatie van voor hem zeer nadelige, hoge kosten, die bovendien bij ASR al bekend waren. 
Het gaat in dit geval om een relatief kleine polis waarbij € 45 per maand werd ingelegd. Volgens berekeningen komen de onterecht ingehouden kosten inclusief wettelijke rente voor deze polis uit op ruim € 3.500. Bij een grotere polis gaat het dus om hogere bedragen.

Eerder dit jaar oordeelde ook het Kifid in een vergelijkbare zaak dat ASR de te veel in rekening gebrachte kosten van een Falcon Levensplan (enkele duizenden euro’s) moest terugbetalen aan een klant. ASR had volgens het klachteninstituut de advieskosten die bij de klant in rekening werden gebracht in de vorm van “aanvullende administratiekosten” niet duidelijk genoeg in de polisvoorwaarden genoemd.

Ook hier blijkt weer dat de uitspraak van het Europees Hof wordt gevolgd: alleen kosten die bij aanvang zijn overeengekomen (die dus in de polisvoorwaarden staan) mogen door de verzekeraar worden ingehouden.

ASR verkocht onder de naam Falcon Levensplan ongeveer 220.000 polissen.

Lees hier de hele uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:1875

Inmiddels heeft de stichting de directie van ASR schriftelijk laten weten dat de stichting een grote groep deelnemers met soortgelijke Falcon Leven polissen vertegenwoordigt en dat de stichting met ASR in gesprek wil om de conform de uitspraak van het gerechtshof deze zaken op te lossen.
Of ASR daartoe bereid is, zal binnenkort bekend worden, omdat ASR inmiddels aan persbureau ANP heeft laten weten de uitspraak te willen bestuderen om te bepalen of de verzekeraar eerst in cassatie wil gaan bij de hoge raad.


 

2de stuitingsbrief – binnen 5 jaar opnieuw versturen! – Verlenging stuiting verjaring

Zoals in eerdere nieuwsbrieven aangegeven dient u ieder 5 jaar een stuitingsbrief te versturen. Hiermee voorkomt u de verjaring van uw claim. Een stuitingsbrief is namelijk maar 5 jaar geldig. Is het bijna 5 jaar geleden dat u de eerste stuitingsbrief heeft verzonden? Dan dient u vóór het verstrijken van deze termijn een nieuwe stuitingsbrief versturen. Dus als u bijvoorbeeld op 1 februari 2012 een stuitingsbrief heeft verstuurd, dan dient u voor 1 februari 2017 een verlenging van de stuiting per brief aan uw verzekeraar te versturen.
In de bijlage treft u de brief waarmee u verjaring voor een nieuwe periode van 5 jaar kunt stuiten.


 

Veel gestelde vragen

 1. Waarom kan ik mijn documenten niet opsturen?

  Wij bieden uitsluitend de mogelijkheid uw documenten up te loaden via de website. Achter de website zit namelijk een database waarmee wij heel makkelijk via selectie bepaalde documenten kunnen inzien. Indien wij dit allemaal zouden uitprinten en in mappen zouden moeten opslaan kost dat niet alleen heel veel papier, maar is het voor ons ook een stuk omslachtiger om uw documenten in te zien.

   
 2. Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Hoe vraag ik dat op?

  Via de website kunt u eenvoudig uw wachtwoord opvragen. Wij sturen dan een email met uw wachtwoord naar het door u opgegeven mailadres. Kijkt u daarbij ook in uw spambox! http://www.woekerpolisproces.nl/wachtwoord-vergeten

   
 3. Ik ben verhuisd of heb een ander emailadres. Hoe geef ik dat door?

  Doorgeven van adres en emailwijzigingen, kunt u alleen zelf doen door in te loggen in uw persoonlijk dossier en daar uw gegevens te wijzigen.

   
 4. Wat is mijn gebruikersnaam?

  Uw gebruikersnaam is een door u zelf bij aanmelding opgegeven naam. Dat kan een emailadres zijn, maar ook een andere door u verzonnen naam zoals fiets of zomertijd. Ook uw gebruikersnaam kunt i opvragen via de website indien u deze vergeten bent. http://www.woekerpolisproces.nl/gebruikersnaam-vergeten

   
 5. Kan ik een oude polis aanmelden die al in 2007 is afgekocht.

  Ja, ook oude polissen kunnen worden aangemeld. De stichting heeft namelijk ook collectief de verjaring voor u gestuit. Volgens een uitspraak van de hoge raad geldt deze stuiting voor alle deelnemers ongeacht het tijdstip van aanmelden.

   
 6. Ik heb een woekerpolis. Hoef ik alleen het polisnummer door te geven?

  Nee, wij ontvangen graag van u zoveel mogelijk gegevens. Deze kunt u invoeren en uploaden via uw persoonlijk dossier.

   
 7. Kan ik ook een leaseproduct aanmelden?

  U kunt alleen het product SPRINTPLAN aanmelden.

   
 8. Ik hoor alleen berichten over ASR. Mijn woekerpolis is van de Goudse. Wat doen jullie voor mij?

  De stichting heeft als doel om voor alle deelnemers een goede compensatie te bewerkstelligen. Door middel van het voeren rechtszaken wordt ingezet op jurisprudentie. Deze jurisprudentie is vervolgens toepasbaar op alle verzekeraars en moet ertoe leiden dat ook alle verzekeraars meer gaan vergoeden. Zo heeft de advocaat van de stichting tegen Nationale Nederlanden jurisprudentie tot stand gebracht bij het Europees Hof in Luxemburg (de hoogste Europese rechter). Deze jurisprudentie wordt gebruikt in woekerpolis-rechtszaken tegen andere verzekeraars zoals Delta Lloyd. Ook andere stichtingen profiteren van deze door de advocaat van de stichting tot stand gebrachte jurisprudentie. Dat leidt dan weer tot andere goede uitspraken waar ook de stichting weer gebruik van maakt.

   
 9. Stichting Woekerpolisproces is minder vaak in het nieuws dan andere stichtingen. Hoe komt dat?

  De stichting kiest er bewust voor niet alle zaken in de media te brengen.

   
 10. Hoe staat het met mijn woekerpolis, wanneer krijg ik schadevergoeding uitbetaald?

  De feitelijke stand van zaken is dat er buiten een klein aantal schikkingen die onder geheimhouding zijn afgesproken nog niemand in Nederland een goede schadevergoeding heeft. Ons rechtssysteem is zo ingericht dat er na vonnis van de rechtbank hoger beroep openstaat, gevolgd door cassatie bij de hoge raad. Er staat zelfs daarna nog de gang naar de Europese rechter open. Rechtszaken duren daarom vaak vele jaren, iets waar verzekeraars dankbaar gebruik van maken.
  
Met vriendelijke groet,
 
Mr Pieter G. Lijesen
Voorzitter 
---

Aanmelden bij de stichting

 
Nog niet aangemeld?
Meld u direct aan bij Stichting Woekerpolisproces en claim waar u recht op heeft!
 

Aanmelden bij Stichting Woekerpolisproces

Deze nieuwsbrief is geautomatiseerd verzonden via een e-mailadres dat alleen voor het verzenden van nieuwsbrieven wordt gebruikt. E-mails naar dit e-mailadres worden niet gelezen en kunnen niet worden behandeld. Vragen kunt u stellen via vragen@woekerpolisproces.nl
 
Bijlagen
wpp_verlenging_stuiting.docx