Nieuwsbrief 4 2015

Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken

Geachte deelnemer,

U ontvangt hierbij de 4e nieuwsbrief van 2015 van de Stichting Woekerpolisproces. Eerdere nieuwsbrieven zijn na te lezen op onze website.

In deze nieuwsbrief vragen wij uw onder meer aandacht voor de rechtszaak die de stichting voert tegen ASR. Maandagavond 26 oktober om 20.25 doet Radar verslag van praktijken van ASR waaruit blijkt dat ASR en andere verzekeraars er alles aan doen om de waarheid te verhullen:

http://www.radartv.nl/uitzending/archief/detail/aflevering/26-10-2015/woekercompensatie-onder-het-tapijt-geveegd/ 


In deze nieuwsbrief treft u de volgende onderwerpen aan:
  • Rechtszaak tegen ASR (1): de stand van zaken 
  • Rechtszaak tegen ASR (2): ook KPMG in het complot – stuur een brief!
  • Collectieve rechtszaak tegen Nationale Nederlanden
  • Informatiemiddag Meerwaarde Hypotheek (ING / Postbank)
  • Liever een individuele KIFID procedure?
  • Uploaden polissen, brochures en waarde-overzichten
  • BELANGRIJK VERZOEK! HEEFT U EEN RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING?
  • Tot SlotRECHTZAAK TEGEN ASR (1): de stand van zaken 

Op 1 september 2014 (ruim een jaar geleden) heeft de stichting ASR gedagvaard. In de rechtszaak wordt opheldering gevraagd over de wijze waarop ASR compensatie voor woekerpolissen berekent. 

De hoogte van de compensatie is van belang voor de eindwaarde van de polis. Niet alleen de compensatie die wordt gestort in de polis, maar ook het rendement daarop maken deel uit van de eindwaarde.

Uit berekeningen van de stichting en andere specialisten blijkt namelijk dat de compensatie die ASR berekent niet klopt. Daardoor wordt er te weinig compensatie gestort in de polis. ASR weigert inzage te geven in de wijze waarop ze tot de compensatie komen. Er is nu dus niet alleen sprake van verborgen kosten in uw polis maar ook van verborgen compensatie.

Daarnaast geeft ASR toe dat ze veel polis-gegevens zijn kwijtgeraakt. Het is voor verzekeraars dan ook in veel gevallen onmogelijk de exacte waarde van uw polis te berekenen. ASR werkt daarom met aannames en gemiddelden. Hierdoor krijgen polishouders niet hetgeen waar ze recht op hebben.

In “De Compensatieregeling” staat een artikel waarin wordt verwezen naar bijlagen en rekenformules die bij de overeenkomst horen. In deze bijlagen staat hoe de compensatie berekend moet worden en waar en hoe met aannames wordt gewerkt. Deze bijlagen weigeren verzekeraars echter vrij te geven. Hierdoor is de berekening van de compensatie en van de poliswaarde geheel oncontroleerbaar. 

De stichting heeft bij ASR gevraagd om deze bijlages. Daarop heeft ASR te kennen gegeven dat ze de rekenmethoden en bijlagen niet kunnen vrijgeven vanwege bedrijfsgevoelige informatie. Hierop heeft de stichting de rechtszaak aangespannen.

Op 7 oktober ontving de stichting de conclusie van antwoord (het verweer van ASR in de rechtbank).
ASR maakt nu ineens een flinke draai. Waar ze eerst zeiden dat de bijlagen bestonden en dat ASR ze niet kon vrijgeven vanwege bedrijfsgevoelige informatie, stelt ASR nu ineens dat er helemaal geen bijlagen bestaan. 

Als dat inderdaad zo is zou dat betekenen dat ASR helemaal geen afspraken heeft gemaakt over compensatie en naar eigen inzicht maar wat doet.

Bovendien is de draai van ASR erg vreemd, want als ASR dat meteen zou hebben gezegd dat bijlagen niet bestonden, dan zou de stichting geen rechtszaak kunnen hebben beginnen voor vrijgave. Het lijkt er dus sterk op dat ASR niet de waarheid spreekt.
Naast vrijgave van de bijlagen eist de stichting, dat wanneer ASR de bijlagen weigert vrij te geven, er een dwangsom van 50.000 euro per dag verbeurt. 

De kans bestaat dus dat de rechter bepaalt dat ASR de bijlagen moet vrijgeven en bij nalaten dagelijks 50.000 euro moet betalen.

Naast ASR maken ook andere verzekeraars zich schuldig aan deze praktijk. De rechtszaak moet daarom ook maatgevend zijn voor verzekeraars zoals AEGON, Nationale Nederlanden, Delta Lloyd en het voormalige Reaal verzekeringen.

In de uitzending van Radar van maandag 26 oktober wordt de zaak uitgebreid onder de loep genomen.


 

RECHTZAAK TEGEN ASR (2): ook KPMG in het complot – stuur brief naar ASR!

De accountant van ASR is KPMG. KPMG zou ASR moeten controleren. Maar KPMG controleert niet (of niet op juiste wijze).

ASR stelt daarover in haar conclusie van antwoord het volgende:

“Verzekeringsnemers die twijfels hebben over de berekening van de compensatie kunnen zich tot ASR wenden en, indien zij de antwoorden niet bevredigend achten, zich tot KPMG wenden”.

Wij willen u daarom vragen om een brief naar ASR te sturen met de vraag of ASR de berekening van uw compensatie wil toelichten.

De brief treft u aan als bijlage bij deze nieuwsbrief.

Bij weigering zal de stichting naast ASR ook KPMG in rechte gaan betrekken.


 

COLLECTIEVE RECHTZAAK TEGEN NATIONALE NEDERLANDEN

De stichting is momenteel heel druk met de uitwerking van de dagvaarding tegen Nationale Nederlanden.

De uitspraak van het Europees Hof van 29 april van de advocaat van de stichting mr. Dries Beljon speelt hierin een belangrijke rol.

De stichting beschikt als enige over het volledige procesdossier van deze zaak en beschikt hiermee over alle kennis om ook de andere verzekeraars aan te pakken.

Daarnaast verwachten wij binnenkort diverse hierop van toepassing zijnde uitspraken van de rechter en van het Kifid. Voor het voeren van een procedure is de informatie van die uitspraken van groot belang.

Wij doen er zodoende alles aan om een zorgvuldig opgebouwde dagvaarding de deur uit doen om zo de zaak tegen Nationale Nederlanden winnend af te sluiten. Wij gaan er van uit dat wij u over niet al te lange tijd kunnen berichten dat Nationale Nederlanden ook daadwerkelijk door de stichting is gedagvaard.

Het is voor alle deelnemers en voor deelnemers met een Nationale Nederlanden polis erg belangrijk dat zij in hun persoonlijk dossier waarbij de polis en overige stukken worden upgeload. Verderop in de nieuwsbrief leest u er meer over.


 

INFORMATIEMIDDAG MEERWAARDE HYPOTHEEK (ING / Postbank) 

De advocaat van stichting, Mr. Dries Beljon, staat gedupeerden bij met een
Meerwaarde Hypotheek van ING Bank (voorheen: Postbank)
Daarvoor is de Stichting Gedupeerden Meerwaardehypotheek is opgericht.

Op 31 oktober tussen 13:30 en 17:00 uur is een bijeenkomst. 
Het adres is: Sportcentrum Papendrecht te Papendrecht (zaal: de Vliet) - Burgemeester Keijzerweg 110

Via de website http://www.gedupeerdenmeerwaardehypotheek.nl kunt u zich aanmelden.


 

LIEVER EEN INDIVIDUELE KLACHT- OF KIFIDPROCEDURE?

Mr. Georges Biever voert namens de stichting tientallen individuele procedures. Vanwege de grote hoeveelheid zaken neemt de stichting momenteel geen individuele zaken meer aan.

Indien u een individuele klacht- of Kifidproceedure wilt (en dat kan voor laag tarief), kunt u daarvoor wel terecht bij het bedrijf van Georges Biever.

Alle informatie daarover vindt u op de website van Georges:

www.sturmunddrangverzekeringsrecht.nl


 

UPLOADEN POLISSEN, OFFERTES, BROCHURES, WAARDE OVERZICHTEN EN MEER

Wij willen u (dringend) verzoeken om uw persoonlijk dossier compleet te maken. Hiervoor dient u in te loggen via de website en alle informatie die u (nog) heeft up te loaden. 

Indien u uw wachtwoord of gebruikersnaam bent vergeten kunt u dit via de website opvragen. U kunt dat alleen zelf doen. De klantenservice beschikt niet over deze gegevens.

Het gaat daarbij om:

-    Originele offertes
-    Kopie polis
-    Waarde overzichten
-    Brochures
-    Correspondentie
-    Compensatie voorstellen

Na inloggen kunt u uw gegevens zoals hieronder aangegeven uploaden:
 

BELANGRIJK VERZOEK!

HEEFT U EEN RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING? 
VUL DAN DIRECT UW GEGEVENS AAN IN UW PERSOONLIJK DOSSIER!

Mogelijk worden uw kosten voor juridische bijstand vergoed dan door uw rechtsbijstandsverzekeraar. Stichting Woekerpolisproces onderzoekt hiertoe de mogelijkheden. Hiervoor is nodig dat u in uw persoonlijk dossier deze gegevens invult. Na inloggen kunt u uw gegevens of uw rechtsbijstandsverzekering zoals onderstaand aangegeven invullen:
 

TOT SLOT

De stichting werkt met een groep gemotiveerde medewerkers die dagelijks hard werken om al uw vragen op een zo kort mogelijke termijn te beantwoorden. 

Indien u een vraag heeft, staat deze mogelijk onder veel gestelde vragen of in de eerder verzonden nieuwsbrieven. Mocht u er echt niet uitkomen dan kunt u uw vraag mailen naar vragen@woekerpolisproces.


Met vriendelijke groet,

Mr Pieter G. Lijesen
Voorzitter


 

---

Aanmelden bij de stichting

 
Nog niet aangemeld?
Meld u direct aan bij Stichting Woekerpolisproces en claim waar u recht op heeft!
 

Aanmelden bij Stichting Woekerpolisproces 
 
Bijlagen
brief_compensatieberekening_.docx