Woekerpolisproces

Inteer-effect

Het Inteer-effect is het directe gevolg van de hoge kosten van een woekerpolis.

Zodra de jaarlijkse inhoudingen van de verzekeraar hoger zijn dan de waardestijging van de polis neemt de waarde af. Interen is het gevolg.

Hoe langer dit duurt hoe meer waarde er wegvloeit. De polis kan hierdoor zelfs op nul of negatief uitkomen. Afkopen van de woekerpolis kan een optie zijn om het inteer-effect tegen te gaan.

Het inteer-effect treedt vaak op bij Universal Life polissen met een overlijdensrisicoverzekering. Bij achterblijvende waarde, door hoge kosten of tegenvallende beleggingsresultaten, gaat er een groter deel van de premie op aan kosten voor de overlijdensrisicoverzekering. Hoe ouder de verzekerde is, hoe hoger de premie voor een overlijdensrisicoverzekering is, hoe sneller het interen gaat.

Er zijn voor de woekerpolisaffaire een aantal zaken aan te wijzen die van grote invloed zijn geweest. Naast de hoge en verborgen kosten die verzekeraars in rekening hebben gebracht bij hun klanten zijn er nog een aantal oorzaken. Een van deze oorzaken is het zogenoemde inteer-effect.

Interen houdt in dat de kosten en de overlijdensrisicopremie tijdens de beleggingstermijn hoger zijn dan de betaalde premies en het rendement van de beleggingsfondsen. Wanneer hier sprake van is, is dat een slechte zaak voor de consument. Er wordt namelijk op dat moment verlies gemaakt op de belegging en deze wordt dus minder waard. Dit is des te vervelender omdat een van de oorzaken van dit inteereffect te vinden is in de verborgen hoge kosten die de verzekeraars in rekening brengen. De hoge en verborgen kosten zijn dus gedeeltelijk de oorzaak van het verlies van de woekerpolis terwijl deze steeds minder waard wordt. Dit terwijl het idee van de beleggingsverzekering was om een vermogen op te bouwen welke aan het einde van de looptijd van de beleggingsverzekering uitgekeerd zou moeten worden.

Bij het inteereffect is er een bijzondere verhouding tussen de overlijdensrisicopremie en de stijging of daling van de beleggingskoersen. Als de waarde van de beleggingskoersen negatief zijn en derhalve dalen stijgt de overlijdensrisicopremie. Dit is an sich al vervelend maar is des te vervelender omdat door het stijgen van de overlijdensrisicopremie minder geld kan worden belegd in de beleggingsfondsen. Omdat geld maar eenmaal uitgegeven kan worden stijgt dus niet alleen de kosten van de belegging door middel van de hogere overlijdensrisicopremie maar daalt ook nog eens het bedrag wat moet gaan leiden tot een hoog eindvermogen.

Funest is het voor de belegging indien de hoge kosten die aan de verzekeraar moeten worden betaald alsmede de overlijdensrisicopremie langere tijd hoger blijven dan de ingelegde premie en het beursrendement. Dit kan namelijk leiden tot een fatale vorm van interen: het zogenoemde opeten van de belegging. De kosten zijn relatief zodanig hoog dat het bedrag wat in de belegging wordt gestoken alleen maar opgaat aan kosten betalen en overlijdensrisicopremie. Er is geen geld meer over om te beleggen en de woekerpolis wordt langzaam maar zeker opgegeten tot er niets meer van over is.

Aanmelden