Woekerpolisproces

Veelgestelde vragen

Vragen over aanmelden Stichting Woekerpolisproces

Ik heb mijn woekerpolis al beëindigd, heeft meedoen met de claim dan wel zin? En heb ik dan wel recht op schadevergoeding?

Jazeker. Ook wanneer u bent gestopt met uw te dure woekerpolis kunt u schadevergoeding krijgen voor de geleden schade uit het verleden. De collectieve claims (massaclaims) kunnen dus ook voor u geld opleveren. Wel is de vraag belangrijk wanneer u bent gestopt met uw beleggingsverzekering. Verzekeraars worden in de meeste procedures inhoudelijk in het ongelijk gesteld. Ze proberen dan vaak te ontkomen aan de schadeplicht door zich te beroepen op verjaring. Om uit te sluiten dat verzekeraars hiermee weg komen, dient u een stuitingbrief te versturen. Wanneer u zich bij de stichting aanmeldt ontvangt u uw persoonlijke stuitingsbrief. U dient deze zo spoedig mogelijk per aangetekende post te versturen en het verzendbewijs te bewaren.

Hoe weet ik dat ik een woekerpolis heb die geschikt is om mij aan te melden?

Het Kifid (Klachten Instituut Financiële Dienstverlening) heeft een lijst gepubliceerd waarop alle woekerpolissen vermeld staan. Grofweg kan worden gesteld dat iedere beleggingspolis afgesloten voor 2008 een woekerpolis is. Al deze polissen komen in aanmerking voor schadevergoeding. Kijk hier op de lijst van het Kifid, of doe onze woekerpolis-check

Wat zijn de aanmeldkosten?

Er zijn geen aanmeldkosten. U betaalt alleen 10% over het voor behaalde resultaat.

Kan ik de aanmeldkosten op mijn rechtsbijstandsverzekering verhalen?

Ja, dit is mogelijk, maar alleen indien uw rechtsbijstandsverzekering in 2007 al bestond.

Tot wanneer kan ik mij aanmelden?

U kunt zich altijd aanmelden. Toch is het van belang dit zo spoedig mogelijk te doen. De stichting helpt u namelijk bij het voorkomen van verjaring van uw claim.

Ik heb niet al mijn woekerpolis gegevens meer. Kan ik mij toch aanmelden?

Ja, dat kan. U dient de gegevens die u wel heeft zo goed mogelijk in te vullen. Ondertussen kunt u bij uw verzekeraar de gegevens opvragen.

Ik ben al lid van de stichting Verliespolis of de stichting Woekerpolisclaim (WPC). Wat is het verschil?

Deze 2 stichtingen hebben zonder ook maar 1 rechtszaak te voeren direct een akkoord gesloten met verzekeraars over de hoogte van de compensatie. De zogenoemde “Compensatieregeling woekerpolissen”. Deze regeling is ronduit slecht. Heel veel polishouders ontvangen geen enkele vergoeding. De polishouders die wel een vergoeding ontvangen worden afgescheept met een laag bedrag.
Stichting Verliespolis en Woekerpolisclaim (WPC) ontvingen per verzekeraar ongeveer € 950.000,- om akkoord te geven aan de schikkingen met de verzekeraars. Er is becijferd dat beide stichtingen ongeveer € 15.000.000,- in kas hebben. Waar dit geld is gebleven, is door de stichtingen niet verantwoord.

Ik ben al aangemeld bij ConsumentenClaim. Is het zinvol om ook lid te worden bij Stichting Woekerpolisproces?

Het belangrijkste verschil tussen de stichting en ConsumentenClaim is dat de stichting uitsluitend collectieve procedures voert, terwijl bij ConsumentenClaim individuele behandeling van uw zaak en/of een individuele procedure mogelijk is. Wij raden u aan om ook bij de stichting aan te melden. Hoe meer leden wij hebben, hoe meer druk wij kunnen zetten op de verzekeraars.  

Moet ik documenten of een kopie van mijn woekerpolis opsturen?

Wanneer u zich aanmeldt hoeft u alleen de gevraagde gegevens in te vullen. Waaronder uw naam en uw polisnummer.

Ik heb meerdere woekerpolissen. Hoe meld ik die aan?

Wanneer u meerdere woekerpolissen heeft die allemaal op uw naam staan dan kunt u ze tegelijk aanmelden. U dient dan steeds de naam van de verzekeraar en het polisnummer apart in te vullen.
Indien de naam van de polishouder, bijvoorbeeld de polis van uw partner staat op een andere naam, afwijkt van de naam van de aanmelder dient u de polis apart aan te melden.

Ik heb een woekerpolis, maar de naam van de verzekeraar kan ik niet vinden. Hoe meld ik mij dan aan?

In dat geval dient u zo veel mogelijk gegevens in te vullen waarover u wel beschikt.

Hoe meld ik een tweede (of extra) polis aan?

Indien u meerdere woekerpolissen op wilt geven dan kunt u dat doen via uw profiel.

Na inloggen klikt u in het menu op ‘woekerpolissen'.

Alle tabbladen inzake woekerpolissen kunnen dan worden ingevuld.

Aanmelden bij de Stichting

Ik ben al aangemeld bij ConsumentenClaim. Is het zinvol om ook lid te worden bij Stichting Woekerpolisproces?

Vragen over deelname Stichting Woekerpolisproces

Hoe kan ik deelnemen in de stichting?

Aanmelden kan via de "aanmeldbutton" op de homepagina of onderaan deze pagina. Vervolgens vult u de gegevens in en klikt u op verzenden. U ontvangt daarna een e-mail van de Stichting Woekerpolisproces met een link. U klikt op de link en op verzenden. Zodra u dat gedaan heeft bent u deelnemer van de Stichting Woekerpolisproces. U ontvangt dan een e-mail ter bevestiging.
NB: bij de bevestigings e-mail ontvangt u tevens uw persoonlijke stuitingbrief. Deze dient u per aangetekende post te verzenden aan uw verzekeraar. Hierdoor kan uw claim niet verjaren!

Ik wil mijn deelname stopzetten. Kan dat? En hoe doe ik dat?

Opzeggen van uw deelname is altijd mogelijk. U stuurt daarvoor een e-mail naarDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit kan alleen via het zelfde mailadres waarmee u zich heeft aangemeld.
Let op u dient daarbij uw volledige naw gegevens en polisnummer(s) te vermelden. Indien u zich afmeldt kun u geen aanspraak meer maken op resultaten die de Stichting Woekerpolisproces voor de leden bereikt.

Als ik mijn deelname beëindig krijg ik dan mijn inschrijfgeld terug?

Betaalde bijdragen worden niet terugbetaald.

Wat gebeurt er na aanmelding?

U komt dan in aanmerking voor alle resultaten die de stichting behaalt. Zowel door procedures als door onderhandelingen met verzekeraars. De stichting zet zich in voor het maximale resultaat. Als u het resultaat niet goed genoeg vindt bent u nooit verplicht hiermee in te stemmen. U wordt via de website en d.m.v. regelmatige nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Aanmelden bij de Stichting

Vragen over juridische procedures

Hoe kom ik in aanmerking voor deelname aan de procedures?

Als u deelnemer bent van Stichting Woekerpolisproces bent u automatisch deelnemer aan de procedure tegen uw verzekeraar.

Als ik mijn polis heb beëindigd kan ik dan nog meedoen?

Jazeker. Ook na stopzetting van uw woekerpolis kan u in aanmerking komen voor schadevergoeding. Wel is het mogelijk dat uw vordering is verjaard. Een vordering verjaart na 5 jaar. Stichting woekerpolisproces stelt zich op het standpunt dat deze verjaringstermijn van 5 jaar ingaat op het moment u van uw verzekeraar een compensatievoorstel heeft ontvangen. Want pas op dat moment kon u weten dat u een woekerpolis had.

Aanmelden bij de Stichting

Vragen over afkopen Woekerpolis

Als ik mijn polis afkoop of heb afgekocht heeft meegaan in de claim dan nog wel zin?

Ja, ook bij afkoop van uw beleggingsverzekering is er sprake van schade. De schade die is ontstaan doordat uw verzekeraar allerlei kosten heeft ingehouden waarover u niet of onvoldoende bent geïnformeerd bij het aangaan van de beleggingsverzekering.

Er geldt hoe langer uw polis heeft gelopen, hoe hoger het schadebedrag. U dient er wel voor te zorgen dat u niet tekent voor afstand van uw recht op schadevergoeding. Zet nooit uw handtekening voor “kwijting” of ‘finale kwijting”. Hierdoor krijgt u geen schadevergoeding meer ondanks dat u er wel voor in aanmerking zou komen.

Tot slot dient u uw rechten op schadevergoeding veilig te stellen. Dit heet stuiting van verjaring. Alle leden van de Stichting Woekerpolisproces ontvangen een persoonlijke stuitingsbrief voor de verzekeraar.

Als ik mijn beleggingsverzekering afkoop is dit dan fiscaal belast?

Bij afkoop van een beleggingsverzekering geldt de saldomethode. Dit houdt in dat er slechts sprake is van belaste afkoop indien de opbrengsten hoger zijn dan de totale inleg. Stel dat u over de looptijd een bedrag van € 10.000,- aan inleg heeft betaald, dan is slechts het bedrag dat u ontvangt bij afkoop van uw woekerpolis belast dat uitkomt boven de € 10.000,-. Bij bijvoorbeeld Aegon is in de meeste koersplannen dit het geval.

Verzekeraars proberen u ook te laten afzien van afkoop door u allerlei brieven te sturen waarin staat dat afkoop fiscaal onvoordelig is. Hierdoor trachten verzekeraars te voorkomen dat u uw te dure beleggingsverzekering afkoopt.

Voor polissen van voor 1992 geldt boven die dat de afkoop onbelast is indien u tenminste 12 jaar premie heeft betaald, waarbij de hoogste jaarpremie niet meer dan 10 keer hoger mag zijn dan de laagste betaalde jaarpremie.

Wat moet ik doen als ik mijn beleggingsverzekering ga afkopen?

Als u besluit om uw beleggingsverzekering af te kopen stuurt u een brief naar uw verzekeraar met een verzoek tot afkoop. Het is heel belangrijk dat u nooit tekent voor afstand van rechten in de toekomst. Teken nooit voor “kwijting” of “finale kwijting”. Hierdoor verspeelt u uw recht op schadevergoeding voor uw woekerpolis.

Stuur altijd een stuitingsbrief. Bent u deelnemer bij de stichting Woekerpolisproces dan ontvangt u van de stichting uw persoonlijke stuitingsbrief. U dient deze aangetekend te versturen naar uw verzekeraar en het verzendbewijs dient u te bewaren.

Omdat verzekeraars u liever niet zien vertrekken, is de kans groot dat het afkopen van uw woekerpolis veel tijd in beslag gaat nemen. Verzekeraars zullen u bijvoorbeeld kunnen gaan verwijzen naar een tussenpersoon die u zou moeten adviseren bij afkoop.

Mogelijk krijgt u hierbij alleen maar nadelen van afkoop en andere pogingen om uw te behouden te horen die niet kloppen. Zoals de fiscale gevolgen bij afkoop en andere onzin.

Wat moet ik doen met het maandelijks inleggen, zonder een groter verlies te krijgen bij afkoop van de beleggingsverzekering?

Wanneer u uw beleggingsverzekering afkoopt dan kunt u het beste direct stoppen met de maandelijkse betalingen. Als de verzekeraar de maandelijkse inleg automatisch afschrijft kunt het bedrag storneren via uw bank.

Let op: als uw beleggingsverzekering ook een overlijdensrisicodekking bevat, komt deze te vervallen zodra u stopt met betalen of afkoopt. Mogelijk wilt u dat niet. Sluit dus eerst een nieuwe overlijdensrisicoverzekering af voordat u uw oude beleggingsverzekering stop zet.
Het zou zelfs mogelijk kunnen zijn dat uw nieuwe overlijdensrisicoverzekering duurder is omdat u ouder bent geworden of dat uw gezondheidstoestand anders is dan bij het aangaan van uw vorige verzekering.

In deze gevallen kan het beter zijn om toch uw oude verzekering te laten doorlopen.
In ieder geval geldt: sluit eerst een nieuwe overlijdensrisicoverzekering af voordat u uw oude opzegt.

Wat is het beste moment om mijn beleggingsverzekering af te kopen?

Dat moment is moeilijk te bepalen. In ieder geval geldt dat het bedrag dat vrijkomt niet verder op gaat aan hoge kosten van de beleggingsverzekering. Als u toch verder wilt beleggen zijn er mogelijkheden genoeg voor andere beleggingsverzekeringen met lagere kosten.

Mijn woekerpolis is gekoppeld aan mijn spaarloonregeling. Kan ik een gekoppelde woekerpolis wel afkopen?

Afkopen van een woekerpolis die gekoppeld aan een spaarloonregeling is mogelijk. De wet verbiedt niet dat je het afkoopt. Wel geeft een koersplan met een lijfrenteclausule een hoge fiscale heffing vanwege het feit dat de premies fiscaal aftrekbaar waren en daardoor de uitkering belast.

Wat is premievrijmaken van een beleggingsverzekering?

Premievrijmaken van een beleggingsverzekering (inlegvrij maken) betekent dat u stopt met de maandelijkse (of andere periodieke) betalingen voor uw woekerpolis. U stopt dus met betalen zonder uw polis af te kopen. De polis blijft dus bestaan, maar u betaalt geen premie (premievrij) meer.

Per verzekeraar gelden andere voorwaarden inzake kosten bij premievrijmaken.

Wat is voordeliger, premievrij maken of afkopen van uw verzekering?

Dat is verschillend per verzekeraar. Kijk in de voorwaarden of vraag het aan een (goede) adviseur.

Aanmelden bij de Stichting

Vragen over Aegon Woekerpolissen en Koersplan

Hoe kan ik de kosten van risicopremie berekenen in mijn Aegon koersplan?

De hoogte van de risicopremie (overlijdensrisicopremie) is afhankelijk van de leeftijd en het geslacht van de verzekerde en de looptijd van de polis. De premie voor vrouwen is lager dan de premie voor mannen. Wanneer u een Aegon koersplan heeft met iedere maand dezelfde premie, dan is het mogelijk de hoogte van de premie overlijdensrisicoverzekering zelf uit te rekenen.

Het polisblad vermeldt hoeveel beleggingseenheden er zijn. Dit kunnen er 40 zijn. Als dat zo is worden er jaarlijks 40 x 100 eenheden belegd = 4000 eenheden.

Vervolgens moet er onderscheid worden gemaakt op basis van de ingangsdatum van uw koersplan: tot en met 1995 en met ingangsdatum vanaf 1-1 1996.

Koersplannen voor 1996:

Vanwege de rentecomponent in de woekerpolis heeft bij Spaarbeleg een jaar geen 12 maar slechts 11,677605 maanden. Wanneer u niet per jaar, maar maandelijks betaalt, dan zorgt Spaarbeleg op haar rekening voor de jaarbetaling. Hierover berekent Spaarbeleg wel een rente van 6%. Vandaar dat het aantal maanden lager is dan 12. Bij een maandelijkse inleg van € 400,- bedraagt de jaarpremie hier dus: 11,677605 x € 400,- = € 4.671,04

Koersplannen vanaf 1996:

Vanaf 1996 zijn de voorwaarden anders. De voorwaarden van deze koersplannen kennen geen omrekenfactor meer. De maandpremie kunt u hier wel gewoon vermenigvuldigen met 12. Ook is de premie overlijdensrisicoverzekering van koersplan lager met ingang van 1996. De risicopremie wordt hier berekend door het verschil te nemen tussen:

 • De herrekende inleg van € 4.671,04
 • Het bedrag dat werkelijk wordt belegd van € 4.000,- ofwel 671,04

Aldus: De totale betaling bedraagt 11,677605 x € 400,- = € 4.671,04. De belegging bedraagt € 4.000,-. Zodat de verzwegen risicopremie van uw koersplan € 671,04 (of gulden) bedraagt. U kunt ook u eigen premie opvragen bij Spaarbeleg. Telefoon: 088-3440088 tot 21.00.

Hoe hoog is de rendementsuitkering van mijn woekerpolis?

De hoogte van de rendementsuitkering van uw koersplan is terug te vinden op het jaaroverzicht.

Wat zijn de adresgegevens van Aegon-Spaarbeleg?

De recente gegevens zijn te vinden op de website van Aegon.

Wat is het telefoonnummer van Aegon?

030-6074411

Kan ik ergens de koersen vinden van het Aegon Equity fund?

Kijk op de website van Behr of op de website van Aegon

Wat moet ik doen met het maandelijks inleggen bij Aegon, zonder een groter verlies te krijgen bij afkoop van de beleggingsverzekering? En hoe zit het met de rendementsuitkering?

Wanneer u uw koersplan afkoopt dan bepalen de voorwaarden van koersplan dat de rendementsuitkering komt te vervallen. Het is dus afhankelijk van de koersontwikkeling van Equity Fund of het voordelig is om nu wel of niet af te kopen. Denkt u dat de koers aanzienlijk gaat stijgen dan is het wel verstandig om door te gaan met uw koersplan.

Sinds 28 januari 2006 heeft Aegon een productverbetering (zeer marginaal) doorgevoerd. De risicopremie van koersplan is hiermee gemaximeerd op 17%.Hoe voordelig dit is voor het koersverloop is af wachten.

Verder geldt dat de rendementsuitkering tegenvalt omdat de rendementsuitkering was gebaseerd op een voorbeeldrendement van maar liefst 14%. Dit wordt nooit gehaald. Aegon heeft hierdoor de rendementsuitkeringen voor lopende polissen ook drastisch naar beneden bijgesteld.

Productrendement, wat is dat?

Het productrendement is het rendement dat overblijft na kosteninhouding door Aegon. Zoals administratiekosten, beheerskosten, aan– en verkoopkosten, verkoopkosten en kosten van de overlijdensrisicoverzekering. Bij koersplan zou dat het verschil tussen fonds- en productrendement slechts 0,6% tot 0,8% op jaar basis zijn volgens Spaarbeleg. Maar bij doorrekening blijken de kosten van de beleggingsverzekering veel hoger te zijn dan Spaarbeleg zelf aangeeft. Er is hier sprake van ongeoorloofde verborgen kosten.

Stichting Woekerpolisproces stelt zich op het standpunt dat iedereen die een Spaarbelegproduct heeft gekocht destijds onjuist is voorgelicht door Aegon. Ook de Hoge Raad heeft op 14 juni 2013 bevestigd dat er sprake was van een wilsgebrek bij aangaan van de overeenkomst.

De reden is, dat door Aegon en Spaarbeleg, in zowel de brochures als in de verzekeringsovereenkomst, is aangeven dat alle kosten bij de prognose al waren meegenomen. Dit was niet het geval.

Bovendien is verzwegen dat er ook een deel van de premie van de beleggingsverzekering werd aangewend voor een overlijdensrisicoverzekering.

Hoe hoog is het productrendement van koersplan?

Het fondsrendement van koersplan is het rendement op beleggingen dat het Aegon Equity Fund heeft behaald in eerdere beleggingsperiodes. Het is dus een naar de toekomst geprognosticeerd rendement op basis van beleggingsresultaten uit het verleden.

Het beleggingsrendement van koersplan is het fondsrendement na aftrek van de door Aegon ingehouden kosten.

Als ik nu mijn woekerpolis afkoop, krijg ik dan minder of meer terug van mijn inleg?

Op basis van de laatste berekeningen moet helaas geconcludeerd worden dat iedereen minder terug krijgt dan zijn inleg.

Wat is de belangrijkste reden dat ik minder terugkrijg dan mijn inleg bij afkoop van mijn koersplan woekerpolis?

Omdat gemiddeld 15% van de inleg opging aan de verzwegen overlijdensrisicoverzekering en derhalve niet is belegd is over 15% van de inleg geen rendement gemaakt. Tevens is deze 15% van de inleg nooit in de waarde van de verzekering terechtgekomen.

Wat is premievrijmaken van een Aegon woekerpolis?

Premievrijmaken van een beleggingsverzekering houdt in dat u stopt met de premiebetaling (premievrij) zonder u beleggingsverzekering te beëindigen of af te kopen. U participaties bij Aegon blijven dus bestaan.
Volgens de informatie van Aegon Spaarbeleg betekent dit het volgende:

 • De jaarlijkse beheerskosten gaan 0,8% bedragen
 • Aegon Spaarbeleg haalt geen premies af van uw beleggingstegoed
 • Bij overlijden voor einddatum keert Aegon Spaarbeleg de al gedane inleg vermeerderd met 4% samengestelde interest uit
 • Na premievrijmaking kunt u later altijd ook nog afkopen
 • U ontvangt een kleinere rendementsuitkering dan vermeld op jaaroverzicht
 • Bij premievrijmaking voor helft looptijd krijgt u helemaal geen rendementsuitkering

Wat is voordeliger: afkopen of premievrij maken van mijn Aegon woekerpolis?

In nagenoeg alle situatie krijgt u bij koersplan bij afkoop minder terug dan uw inleg. Fiscaal is er geen winst dus u hoeft geen belasting te betalen. Bij premievrijmaken is enige waakzaamheid vereist. Dit is afhankelijk van de datum waarop de koersplanpolis is afgesloten. Voor 1992 of na 1992.

Koersplannen van voor 1992

Wanneer u nu premievrij maakt heeft u voldaan aan de oude fiscale eis dat tenminste 12 jaar premie moet zijn betaald. Er is geen fiscaal probleem, alle mogelijke waardeaangroei is onbelast.

Koersplannen van na 1992

Vanaf 1992 is een ander fiscaal regiem van toepassing voor beleggingsverzekeringen.
Er dient hier minimaal 15 jaar premie te zijn betaald om een belastingvrije uitkering te krijgen. Is dit niet het geval dan is de uitkering belast. Maar alleen in het geval dat de uitkering hoger is dan uw inleg.

Maar omdat door de hoge kosten kostenstructuur van koersplan de uitkering vrijwel nooit hoger is dan de inleg geeft dit zelden een probleem met de belastingheffing. Toch blijft het oppassen omdat pas aan het einde van de looptijd duidelijk is of er winst is gehaald of niet.

Afkopen is in elk geval fiscaal veiliger dan premievrijmaken. Immers bij nu afkopen is er geen sprake van winst of belastingheffing.

Waarom ontvang ik geen rendementsuitkering op mijn Koersplan?

In 1999 is door belanghebbenden de rendementsuitkering afgedwongen bij Aegon. Echter Aegon heeft toen weten te regelen dat dit enkel zou gelden voor oude koersplannen uit de periode 1988-1995.

Onder welke (merk)namen of labels verkocht Aegon nog meer woekerpolissen?

Alle beleggingsverzekeringen met de naam Aegon er in (zoals Aegon Koersplan, Aegon Bonusplan, Aegon Fundplan) en beleggingspolissen met de volgende namen:

 • Van Nierop
 • Axent
 • Nederlandse verzekeringsgroep
 • Noorderkroon
 • Optas Leven

Vragen over ASR Woekerpolissen

Onder welke namen verkocht ASR woekerpolissen?

 • ABC
 • AFAB
 • AMEV
 • AON Verzekeringen
 • Ardanta
 • ASR
 • Basic Life
 • De Amersfoortse
 • De utrecht
 • Directbank
 • Falcon Leven
 • Fortis
 • Interlloyd
 • Liocorno
 • Mees Pierson
 • Stad Rotterdam
 • Verzekeringsunie
 • Visa
 • Woudsend
 • VSB Leven

Vragen over Nationale Nederlanden Woekerpolissen

Onder welke merknamen verkocht Nationale Nederlanden woekerpolissen?

 • Nationale Nederlanden
 • Postbank
 • ING bank
 • RVS
 • Vola
 • Westland Utrecht
 • Algero
 • Arenda

Wat zijn “eerste kosten”?

Eerste kosten zijn kosten die Nationale Nederlanden in rekening bracht om provisie en bonusprovisie te betalen aan tussenpersonen.

Welke kosten bracht Nationale Nederlanden nog meer in rekening?

 • Jaarlijkse beheerskosten
 • Jaarlijkse administratiekosten
 • Switchkosten
 • Aan- en verkoopkosten
 • Kosten voor fondsbeheer

Wat is het belang van de uitspraak van het Kifid?

Het Kifid heeft bepaald Nationale Nederlanden onrechtmatig heeft gehandeld. Nationale Nederlanden heeft bij aangaan van de verzekeringsovereenkomst verzwegen dat ze ook “eerste kosten” in rekening brengen. Verzwijgen mag niet. Daarom moet Nationale Nederlanden dit terugbetalen.

En de overige kosten, moet Nationale Nederlanden die ook terugbetalen?

De uitspraak van het Kifid bepaalt dat Nationale Nederlanden wegens verzwijgen, alleen de “eerste kosten” moet terugbetalen. Voor de overige kosten geldt dat niet.

Het is even wel mogelijk dat Nationale Nederlanden in andere zaken alsnog wordt gehouden ook andere kosten terug te betalen. Het is daarom van belang dat u uw verjaring tegengaat door het sturen van een stuitingsbrief. Als Nationale Nederlanden ook inzake de overige kosten in het ongelijk wordt gesteld, geldt dit potentieel ook voor u.

De uitspraak van het Kifid, voor welke polissen geldt dat?

De uitspraak van het Kifid heeft betrekking op de meeste door Nationale Nederlanden verkochte woekerpolissen. De meeste hebben namelijk de volgende voorwaarden:
 1. gedeponeerd op 31 augustus 1990, en
 2. gedeponeerd op 6 september 2001
Als uw beleggingsverzekering van Nationale Nederlanden dus gedeponeerd is op 31 augustus 1990 of 6 september 2001 dan komt u in aanmerking voor schadevergoeding.

Hoe hoog is mijn schadevergoeding?

Voor bepaling van de hoogte van de schade dient u al uw betalingen over de hele looptijd, zowel in het verleden als voor de toekomst, zowel premies als koopsommen aan Nationale Nederlanden op te tellen. Hiervan neemt u 10%. Dit is het bedrag van uw schadevergoeding.

Voorbeeld: U betaalt gedurende 30 jaar een bedrag van € 150,- per maand.
Uw schadevergoeding bedraagt dan: € 5.400,- (10% van 30x12x150)

Voor welke verzekeringen van Nationale Nederlanden geldt de kifid uitspraak niet?

De Kifid uitspraak geldt alleen niet voor de traditionele levensverzekering van Nationale Nederlanden met een garantiekapitaal met winstdeling.

Wat is een garantiekapitaalverzekering?

Dat is een beleggingsverzekering waarin een bedrag in euro’s of guldens vermeld staat dat u 100% zeker ook ontvangt op einddatum.

Als ik een polis van Nationale Nederlanden heb die niet valt onder de Kifid uitspraak heeft het dan nut om me aan te melden?

Ja. Door aanmelding wordt verjaring van uw claim gestuit. Hoewel uw polis niet valt onder de Kifid uitspraak kunt u in de toekomst mogelijk toch schadevergoeding krijgen voor uw woekerpolis. Er komen namelijk steeds nieuwe uitspraken van de rechter of het Kifid bij. Die kunnen ook voor u gelden.

Aanmelden bij de Stichting

Vragen over de stuitingsbrief

Waarom moet ik een stuitingsbrief sturen naar mijn verzekeraar?

Het sturen van een stuitingsbrief is erg belangrijk. Hiermee voorkomt u dat uw vordering vanwege woekerpolisschade verjaart. In juridische procedures beroepen verzekeraars zich altijd ook op verjaring. Inhoudelijk kunt u dus gelijk krijgen, maar als gevolg van verjaring krijgt u dan alsnog geen schadevergoeding voor uw woekerpolis.

Stuur daarom uw stuitingsbrief aangetekend naar uw verzekeraar en bewaar het verzendbewijs goed. Hiermee voorkomt u dat u straks met lege handen staat als de verzekeraar wordt verplicht de schade voor uw woekerpolis te vergoeden.

Voor hoeveel jaar stuit ik mijn rechten met deze stuitingsbrief?

In principe stuit u uw rechten op schadevergoeding voor uw woekerpolis voor 5 jaar. Iedere 5 jaar dient u een  nieuwe stuitingsbrief te versturen.

Moet ik de stuitingsbrief direct versturen of kan ik nog 4,5 jaar wachten? En wat is “tijdig klagen”?

Uw dient uw stuitingsbrief zo snel mogelijk te versturen. Dat komt omdat er naast het beroep op verjaring door de verzekeraar nog een truc wordt uitgehaald waardoor u uw schadevergoeding voor uw woekerpolis kan mislopen.

Verzekeraars beroepen zich in juridische woekerpolis procedures naast verjaring graag op “tijdig klagen”. Dit is juridisch weer wat anders dan verjaring. Stel u koopt een ijskast. Dan kunt u in principe binnen korte tijd weten dat de ijskast het niet doet. U kan dan niet 6 maanden later terug naar de winkel met de mededeling dat de ijskast het nooit heeft gedaan. U moet namelijk tijdig klagen. En bij een ijskast is dit snel duidelijk.

Verzekeraars proberen dit tijdig klagen in rechtszaken nu ook toe te passen op woekerpolissen. Ze zeggen dan “u wist dat uw polis niet goed was en dat u een woekerpolis had, maar u heeft te lang gewacht met klagen”. “En daarom kunnen wij u geen schadevergoeding betalen, u bent namelijk te laat met uw klacht.”

Hoewel de rechter dit in woekerpoliszaken nog niet heeft toegekend, adviseren wij u toch om uw stuitingsbrief zo snel mogelijk aan uw verzekeraar te versturen.

Waar moet ik de brief naar toesturen?

AEGON:
AEGONplein 50
t.a.v. Afdeling Levensverzekeringen
Postbus 202
2501 CE Den Haag

Nationale Nederlanden:
Ook voor: Postbank, ING, Westland Utrecht, RVS
Nationale-Nederlanden
t.a.v. Afd. Levensverzekeringen
Postbus 93604
2509 AV Den Haag

ASR:
Ook voor: Falcon, AMEV, Fortis, Stad Rotterdam, Woudsend, Amersfoortse
ASR
Afd. Levensverzekeringen
Postbus 2072
3500 HB Utrecht

SNS Reaal:
SNS Reaal
Afd. Levensverzekeringen
Postbus 8444
3503 RK Utrecht

OHRA:
OHRA
Postbus 40000
6803 GA Arnhem

Cardif/BNP Paribas Cardif:
Cardif/BNP Paribas Cardif
Postbus 4006
4900 CA Oosterhout
Nederland

Allianz:
Allianz
Postbus 64
3000 AB Rotterdam

Achmea:
Achmea
Postbus 866
3700 AW Zeist

Delta Lloyd:
Delta Lloyd
Postbus 1000
1000 BA Amsterdam

Generali:
Generali
Postbus 1888
1110 CL Diemen

De Goudse:
De Goudse
Postbus 9
2800 MA Gouda

Legal & General:
Legal & General
Postbus 4
1200 AA Hilversum

Conservatrix:
Conservatrix
Postbus 6
3740 AA Baarn

Onderlinge ’s Gravenhage:
Onderlinge ’s Gravenhage
Postbus 629
2501 CP
Den HAAG

Wat is de reactie van de verzekeraar op mijn stuitingsbrief? En wat moet ik doen?

Indien u een stuitingsbrief stuurt naar uw verzekeraar krijgt u een brief terug van uw verzekeraar. Daarin ontkent uw verzekeraar alles. U hoeft hiervan niet te schrikken. Dit is onderdeel van het juridisch steekspel. Als u van uw verzekeraar geen brief zou ontvangen dan zou uw verzekeraar namelijk impliciet erkennen dat ze onrechtmatig hebben gehandeld. Door het schrijven van uw stuitingsbrief heeft u er voor gezorgd dat uw claim niet verjaart. Dat is gelukt.

Op de brief van de verzekeraar hoeft u niet te reageren. U hoeft verder niets te doen.

Vragen over de tegemoetkomingsregeling met Allianz

Wie kunnen er een beroep doen op de tegemoetkomingsregeling?

Iedereen die zich voor 27 juni 2017 bij Stichting Woekerpolisproces, Vereniging Woekerpolis.nl of ConsumentenClaim heeft aangemeld met een beleggingsverzekering van Allianz kan een beroep doen op de regeling.

Welke merken/labels vallen onder regeling?

De regeling geldt voor beleggingsverzekeringen van Abbey Leven, Allianz, Royal Nederland, Universal Leven en Zwolsche Algemeene.

Hoe wordt de tegemoetkoming berekend?

De tegemoetkoming wordt individueel berekend. Iedereen die voor de regeling in aanmerking komt, ontvangt een persoonlijk voorstel inclusief berekening. Per polis wordt minimaal € 500,- vergoed. Elkaar opvolgende polissen tellen voor toepassing van dit minimum als één polis.

Wanneer worden de persoonlijke voorstellen verstuurd?

De persoonlijke voorstellen worden gefaseerd verstuurd in de maand november 2017.

Wanneer wordt de tegemoetkoming uitgekeerd?

Het streven is om de tegemoetkoming nog voor het einde van het jaar uit te keren.

Wie voert de tegemoetkomingsregeling uit?

Het versturen, controleren en uitbetalen van de tegemoetkomingsregeling wordt verzorgt door ConsumentenClaim. Allianz betaalt voor het uitvoeren van de regeling een bedrag van € 50,- per polis aan ConsumentenClaim.

Moet over de tegemoetkoming belasting worden betaald?

Over de fiscale gevolgen van de tegemoetkoming kunnen wij geen uitspraak doen. Dit hangt af van de persoonlijke situatie en het fiscale regime wat van toepassing is. Voor vragen hierover kan het beste contact worden opgenomen met de eigen adviseur of de belastingdienst.

Ik ben al aangemeld bij ConsumentenClaim. Is het zinvol om ook lid te worden bij Stichting Woekerpolisproces?

Het belangrijkste verschil tussen de stichting en ConsumentenClaim is dat de stichting uitsluitend collectieve procedures voert, terwijl bij ConsumentenClaim individuele behandeling van uw zaak en/of een individuele procedure mogelijk is. Wij raden u aan om ook bij de stichting aan te melden. Hoe meer leden wij hebben, hoe meer druk wij kunnen zetten op de verzekeraars.  

Ik heb een Allianz-polis, maar ik ben nog niet aangemeld. Kan ik nog meedoen?

Aanmelden bij ons, ConsumentenClaim of Stichting Woekerpolisproces met polissen van Allianz is sinds 27 juni 2017 niet meer mogelijk.

Let op: Aanmelden met polissen van andere verzekeraars kan nog wel.