Woekerpolisproces

Aanhoudingsverzoek woekerpolis Nationale Nederlanden afgewezen

De Geschillencommissie van Kifid heeft het aanhoudingsverzoek van Nationale-Nederlanden in een klachtzaak over een beleggingsverzekering afgewezen. NN moet een klant compenseren omdat de informatieverstrekking bij het sluiten van de verzekering tekort is geschoten, zo vindt het klachteninstituut. De ING-dochter is echter van mening dat eerst een uitspraak van het Europees Hof van Justitie moet worden afgewacht.

NN vroeg begin juli schorsing aan bij de geschillencommissie van Kifid. De verzekeraar vond dat een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg moet worden afgewacht. Ook in die zaak is NN partij. Bij het Hof zijn eind vorig jaar zogeheten prejudiciële vragen ingediend door de rechtbank Rotterdam. Die wil van het EU-hof weten of binnen de kaders van het Europees recht kan worden aangenomen dat verzekeraars al vóór 2008 informatieverplichtingen hadden die verder gingen dan toen in wet- en regelgeving was opgenomen.

Zeer onzeker

"De Geschillencommissie van Kifid is echter van mening dat het zeer onzeker is hoe het Europese Hof zal oordelen. Bovendien vraagt zij zich af of dit oordeel daadwerkelijk van belang is voor de onderhavige zaak, waar nog bij komt dat de uitspraak pas op z'n vroegst medio 2014 wordt verwacht", laat Kifid weten. "De door Nationale-Nederlanden aangevoerde unietrouw, eenheid van rechtspraak en eisen van een goede procesorde brengen de Commissie evenmin tot een ander oordeel."

Binnen drie maanden

Kifid oordeelde eerder dit jaar in een tussenuitspraak dat NN de zogeheten ‘eerste kosten' van een in 1997 gesloten beleggingsverzekering moet terugbetalen aan de klant. Die was niet naar behoren geïnformeerd, vindt het klachteninstituut. Een actuaris moet nu gaan onderzoeken of de klant door het hefboom- en inteereffect in de polis nadeel heeft geleden. "De Commissie zal de behandeling van deze zaak nu verder voortzetten en verwacht de bevindingen van de actuaris binnen drie maanden te ontvangen


Gepubliceerd AMWEB, 17 september 2013