Woekerpolisproces

Hoge claim dreigt voor Aegon

De advocaat-generaal heeft vandaag in een advies aan de Hoge Raad geconcludeerd dat Aegon onrechtmatig heft gehandeld bij de verkoop van beleggingsverzekeringen onder de naam koersplan. Aegon verkocht koersplannen vanaf 1987. Volgens de advocaat-generaal heeft Aegon de gedupeerden van de woekerpolis misleid door een overlijdensrisicoverzekering te verzwijgen en ze hiervoor ook nog eens te veel premie te laten betalen.

Aegon is hierdoor schadeplichtig en heeft hoge claims van een honderden miljoenen euro’ in het vooruitzicht.

Cassatie bij de Hoge Raad

De conclusie is dat door Aegon "in het verborgene" kosten in rekening zijn gebracht. Deze hoge kosten waarvan de koersplanklant door Aegon niet op de hoogte was gesteld betroffen premie overlijdensrisicoverzekering. Dit onrechtmatig handelen komt Aegon nu duur te staan.
De advocaat-generaal bevestigt hiermee de wezenlijke conclusies zoals eerder genomen door de rechter in 2009 en het Gerechtshof in Arnhem.
Het hof  Arnhem had al geconcludeerd dat Aegon klanten had misleidt. Geld van Aegonklanten werd niet belegd. Aegon verzweeg hoge kosten en Aegon berekende een te hoge overlijdensrisicopremie die maar liefst 11,19 procent bedroeg. 10 keer hoger dan de gebruikelijke 1,66 procent. Aldus het Hof. Aegon is tegen het arrest in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Maar nu lijkt de Hoge Raad dus het Hof te volgen.

Aegon treft geen voorziening voor schadeclaims koersplan

Stichting Koersplan De Weg Kwijt is verheugd en heeft vertrouwen in de uitspraak van de Hoge Raad die voor 14 juni a.s. geplanned staat. De stichting procedeert voor 30.000 aangesloten gedupeerden. Aegon verkocht ruim 700.000 Koersplan-polissen. De gemiddelde schade bedraagt 1000 tot 1500 euro per polis.
Aegon heeft aangegeven niet inhoudelijk een reactie te willen geven en wil dat pas doen na 14 juni als de HR uitspraak doet in de koersplanzaak. Aegon treft geen voorziening voor schadeclaims koersplan