Woekerpolisproces

Nieuw gebrek in woekerpolissen?

Polishouders komen mogelijk bijna de helft tekort

De Vereniging Woekerpolis.nl (deel van consumentenclaim) stelt dat verzekeraars in offertes gebruik maken van misleidende berekeningen. Hierdoor is het eindkapitaal tot 44% lager dan het in het vooruitzicht gestelde bedrag.

Een gemiddeld stijgingspercentage in offertes leidt tot de misrekening. Verzekeraars berekenen aan klanten voor welk bedrag met de polis kan worden opgebouwd.
Aanbieders rekenen met een voor consumenten onbekende wiskundige variant. Consumenten worden door verzekeraars totaal op het verkeerde been gezet door te rekenen met het  meetkundig gemiddelde.
Fondsen moeten jaarlijks met een veel hoger percentage stijgen dan voorgerekend om het voorgerekende bedrag te halen. Er is 2% verschil. Bijvoorbeeld een fonds moet 10% halen en geen 8%. Polishouders komen op de einddatum hierdoor bijna de helft van hun pensioen of aflossing hypotheek te kort. Ook Dr. Auke Plantinga, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen stelt dat er nog wel iets aan de hand is: 'Het meetkundig gemiddelde is altijd lager dan het gewone gemiddelde. Het verschil bedraagt bij een belegging in aandelen over een periode van 20 jaar al snel zo'n 2% per jaar.'

De Vereniging Woekerpolis.nl dat een onderdeel is van Consumentenclaim gaat  dit nieuwe gebrek meenemen in haar collectieve procedures die zij voornemens is te gaan voeren tegen de 10 grootste verzekeraars.