Woekerpolisproces

Nieuwe fase in woekerpolisaffaire?

De jongste uitspraken van Kifid en de Hoge Raad hebben gevolgen voor de woekerpolisaffaire. Een nieuwe fase lijkt begonnen. Peter Stroetenga is pensioen specialist bij van Welten. Hij geeft zijn visie op de jongste ontwikkelingen. Daarbij legt hij de focus op de tussenuitspraak van de geschillencommissie van Kifid over het verzwijgen van eerste kosten bij beleggingsverzekeringen van Nationale-Nederlanden.

In het artikel van Jan Hein Strop van FTM wordt gesteld dat "Nationale-Nederlanden (NN) een zeer gevoelige nederlaag heeft geleden bij het Kifid". In een citaat van Bert Jan Tiesinga van New Flame en oud bestuurden bij Nationale Nederlanden en AXA wordt gesteld dat de beslissing. "baanbrekend” is en dat deze beslissing ook voor andere verzekeraars en polissen toepasbaarheid is". Maar klopt dat wel allemaal? En geeft dit geen valse hoop voor de houders van woekerpolissen bij Nationale Nederlanden en voor houders van woekerpolissen in het algemeen?

De gedupeerde woekerpolishouders hebben weer hoop. En de media lijkt ook geneigd om de woekerpolisaffaire een tweede fase te geven. Al eerder werd via RTL nieuws bekend dat de overheid, lees het Ministerie van Financiën de belangen van de burger heeft tegengewerkt. Want de overheid wil af van de woekerpolisaffaire uit vrees voor de hoge kosten waar zij als overheid zelf voor zou moeten opdraaien.

Rechtszaken woekerpolis

Er is een tweetal zaken die ik er uit wil pakken. Zaak 1 is het vonnis Van der Meulen (Meulen/Falcon/ASR). Deze woekerpolisgedupeerde is hoogleraar Recht en Bestuur aan de Universiteit van Wageningen. Hij werd in het vonnis van de rechtbank Haarlem in het gelijk gesteld. ASR/Falcon werd dus veroordeeld voor dwaling. Volgens de rechtbank was Van der Meulen was niet goed ingelicht bij het aangaan van de verzekering en wist hij dus niet wat hij kocht. Ook werd het verkeerd voorgelicht over voorbeeldrendement. Falcon heeft in hoger beroep gekozen te schikken en  compenseert Van de Meulen fors hiervoor.

De 2de zaak betreft het arrest in zaak aangespannen door ‘Stichting Woekerpolis de Weg Kwijt' tegen Aegon. De HR bepaalde dat er geen wilsovereenstemming was over de overlijdensrisicopremie. Aegon of destijds Spaarbeleg hadden deze informatie verzwegen. Toekomstige verzekeringnemers kregen een misleidende brochure en er werd een overlijdensrisicopremie berekend die alleen geldt voor een maatman. Aegon is schadeplichtig in zake koersplan.

Tussenuitspraak van het Kifid inzake Nationale-Nederlanden

Het tussenvonnis in de zaak tegen NN gaat ook over de kostentransparantie en tevens betreft het hefboom/inteereffect. NN heeft op beide punten niet goed voorgelicht door het verzwijgen van de eerste kosten. Deze ‘eerste kosten' zien niet duidelijk genoemd in de polisvoorwaarden, offerte of brochures. Ook het hefboom/inteereffect was door Nationale Nederlanden onvoldoende beschreven. De uitspraak van het Kifid zal NN zwaar op de maag liggen, omdat dezelfde polisvoorwaarden gelden voor zo’n 700.000 door NN verkochte woekerpolissen. Het is echter net zoals bij de Aegon Koersplan zaak als de Foalcon van de Meuelen zaak van belang dat de aanhouder wint.

In deze zaak is echter de strijd nog verre van gestreden. De definitieve Kifid-uitspraak is weliswaar binden, maar de kans dat NN in beroep gaat is natuurlijk 100%. En bovenal kan NN ook nog naar de rechter wat jaren in beslag gaat nemen. Dus voor alle woekerpolishouders met een lage compensatie, zijn er nog lang niet. Journalistieke stukken waarin wordt gesteld dat NN mogelijk een schadeclaim van circa 2,7 miljard moet betalen, verdienen dus nuanceering.
Dus ondanks de sensatieberichten in de media lijken steeds meer gedupeerden het woekerpolisboek dicht te klappen. Zonde want er valt veel geld te vehalen op verzekeraars. Maar ach, misschien heb ik het wel mis...


Peter Stroetenga, Pensioen Professional - Welten