Woekerpolisproces

Overheid laat woekerpolis gedupeerden in de kou staan

Uit ruim 130 door RTL Nieuws onderzochte en bij het ministerie van Financiën opgevraagde memo’s, notities en niet-openbare brieven blijkt dat de overheid zich willens en wetens niet heeft ingezet voor de gedupeerden in de woekerpolisaffaire.
De reden is dat het Ministerie van Financiën bang was voor vele rechtszaken, hetgeen hoge kosten voor de overheid met zich meebrengt.
Ondanks de tegenwerking van de overheid lijken de vele rechtszaken tegen woekerpolissen er toch te komen.

Ruim 7 miljoen woekerpolissen verkocht

Verzekeraars verkochten in Nederland ruim 7 miljoen woekerpolissen. Dit zijn beleggingsverzekeringen die worden afgesloten voor aflossing van de hypotheek of voor opbouw van pensioen. Verzekeraars, waaronder; Delta Lloyd, Nationale Nederlanden, ASR, Aegon, Alliance en Reaal hielden grote delen van de door de polishouders betaalde premie in als kosten. Vaak waren deze kosten verborgen in de beleggingsverzekering. Het gevolg hiervan was dat slechts een deel van de premie werd belegd en beleggingsopbrengsten tegenvielen.
Op het moment dat bekend werd dat er sprake was van woekerpolissen was het beleid van de overheid er juist NIET op gericht gedupeerden te helpen door middel van een goede compensatieregeling. Het tegenovergestelde, uit vrees voor vele rechtszaken, bleek het beleid van de overheid. Dit wordt aangetoond door de documenten die RTL heeft bestudeerd. Minister Bos zit duidelijk achter deze benadeling van gedupeerden. Hij vroeg zelfs de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'overbelasting van de rechterlijke macht kan helpen verkomen'. Bos schrijft dat hij zelfs bereid is om wetgeving aan te passen.Het is weinig democratisch en trias politica lijkt ver weg in de woekerpolisaffaire.

Overheid wist het allang maar deed niets

In midden jaren ’90 is de overheid al op de hoogte gesteld van de wantoestanden bij beleggingspolissen. Dit stelt Arnoud Boot, hoogleraar en kroonlid van de Sociaal Economische Raad. Toch deed de overheid niets. Wellicht uit vrees voor omzetverlies van de grote verzekeraars, waardoor banen op de tocht konden komen en de belastingheffing bij grote verzekeraars lager zou worden.
In 2006 werd door uitzendingen van Tros Radar bekend hoe groot de malversaties van verzekeraars waren in de woekerpolisaffaire. Echter de overheid had al ruim 10 jaar eerder kunnen optreden en de schade van de burgers kunnen beperken. Aldus Arnoud Boot.

Compensatieregeling woekerpolis veel te mager

De door de overheid gesteunde compensatieregeling zijn goed voor een tegemoetkoming kleiner dan een tiende van de werkelijke schade op woekerpolissen. Financiën beseffen stelt dat de compensatieregeling woekerpolissen mager zijn, maar dat ze wel gaan ondersteunen om hoge kosten voor de overheid te voorkomen. Er hoeft hopelijk dan niet flink geprocedeerd te worden. De hoofdreden van Financiën om de schikkingen in de woekerpolis te steunen.

Extra onderzoek

Als GroenLinks, SP en PvdA hebben wel gevraagd om extra onderzoek naar de woekerpolissschikkingen. Maar de Jager toenmalig minister van Financiën kiest er voor geen aanvullend feitenonderzoek in te stellen. Dit zou te kostbaar zijn..

Flankerend beleid woekerpolis

De Jager tracht wel in de beeldvorming te kiezen voor de kant van de woekerpolis gedupeerden.
Hij zet publiekelijk druk op verzekeraars, maar doet feitelijk niets. Volgens de ambtenaren van Financiën kan de minister zo goed voor de dag komen. Later komt de Jager met zijn inhoudsloze flankerend beleid woekerpolissen.

Toch rechtszaken inzake woekerpolis

Ondertussen procederen vele gedupeerden verder. De compensatieregeling is voor hen veel te mager en de uitspraak van de Hoge Raad van 14 juni 2013 tegen Aegon Koersplan toont aan dat de rechter veel meer soelaas biedt dan de door de overheid gesteunde compensatieregeling. Het gevolg is juist meer rechtszaken. En dat wat de overheid met steunen van de woekerpolisakkoorden niet wilde.

Gepubliceerd RTL Nieuws, 20 mei 2013