Woekerpolisproces

Overheid stimuleert woekerpolissen

De econoom en pensioenwoordvoerder van de jonge Democraten Drs. I Boers stelt in zijn column op RTL Z dat het beleid van de overheid er toe leidt dat consumenten alleen kunnen kiezen voor woekerpolissen.

Boers stelt dat hij in de veronderstelling was dat woekerpolissen tot het verleden behoorden, maar dat hij beseft dat dit allerminst het geval is. De woekerpolis met de te hoge kosten blijkt gewoon nog te worden verkocht door verzekeraars. En flink ook omdat de deze producten door de overheid fiscaal worden gestimuleerd.

Hierbij haalt hij het voorbeeld aan van een overbruggingslijfrente. Een beleggingspolis waarbij vanaf 63ste verjaardag wordt uitgekeerd tot pensioendatum. Deze overbruggingslijfrente bleek een regelrechte woekerpolis. Alle ingredi├źnten aanwezig, te hoge kosten, te lage rente en verborgen kosten. Met de gespaarde 18.657 euro in deze  kapitaalverzekering wilde de gedupeerde binnenkort dit geld eindelijk opnemen.

Fiscale regels

Maar a.g.v.j de fiscale regels kon direct opnemen niet. De overheid verplichtte de gedupeerde dat hij het gespaarde kapitaal in de woekerpolis bij een verzekeraar zou afstorten. Deze klant opteerde voor een uitkering met een zo kort mogelijke duur. De overbruggingslijfrente zou uitkeren van de 63ste tot de 65ste verjaardag, dus in 24 gelijke maandelijkse termijnen.

Loyalis, de dochtermaatschappij van het ABP pensioenfonds bracht een offerte uit. Loyalis offreerde om de gespaarde 18.657 EUR in 24 keer 757,64 euro uit te keren. De vraag is natuurlijk of dit een woekervoorstel is of niet? Maar wie een beetje kan rekenen ziet dat Loyalis effectief -2,4 procent rente vergoedt. Ja u leest het goed MIN 2,4 procent!

Alleen uitkeren woekerpolis bij in leven

Extra versobering daarbij is dat bij overlijden Loyalis helemaal niet hoeft ui te keren. In dat geval mag Loyalis al het overgebleven geld zelf houden. Rekeninghoudend met sterftekansen betekent dat Loyalis feitelijk een rendement geeft dat nog veel lager is dan MIN 2,4%
De fiscale regels van de overheid belemmeren om het anders te regelen. En dat is zeer verwerpelijk, stelt Boelaars.


Gepubliceerd RTL Z, 14 augustus 2013