Woekerpolisproces

Mededeling Woekerpolisproces 22 juli 2013: Aegon verstuurt nieuwsbrief over KoersPlan

Naar aanleiding van de uitspraak van de HR op 14 juni 2013 inzake koersplan heeft Aegon een nieuwsbrief verstuurd naar klanten die in het bezit zijn van een Koersplan. De nieuwsbrief geeft geen enkele informatie over het recht van schadevergoeding van gedupeerden.
Aegon doet geen toezeggingen over eventuele hoogte van schadevergoeding voor koersplan. Ook wordt geen termijn genoemd waarin Aegon duidelijkheid gaat geven over koersplan.
Aegon heeft duidelijk gekozen voor de tactiek van vertraging. Vertraging levert doorgaans veel afvallers op, waardoor Aegon hoopt minder schade inzake koersplan te hoeven uitkeren.
Zorgt u er voor dat u niet tot de afvallers behoort en stel uw claim veilig d.m.v. een stuitingsbrief of aanmelding.