Woekerpolisproces

KIFID: Verzwijgen van eerste kosten door Nationale Nederlanden is onrechtmatig

Het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft in een tussenvonnis geoordeeld dat Nationale Nederlanden onrechtmatig heeft gehandeld door het verzwijgen van eerste kosten bij aangaan van de verzekeringsovereenkomst. Nationale Nederlanden is hierdoor schadeplichtig. Nationale Nederlanden, onderdeel van het ING concern, verkocht naar eigen opgave 691.000 woekerpolissen waarbij de eerste kosten werden verzwegen.

De uitspraak geldt mogelijk voor alle polishouders van Nationale Nederlanden die een woekerpolis van Nationale Nederlanden kochten tot en met 2008.

Het KIFID stelt dat Nationale Nederlanden te kort is geschoten in het verstrekken van informatie door het niet duidelijk informeren over de eerste kosten. In de algemene voorwaarden heeft Nationale Nederlanden deze kosten verzwegen.

En in rekening brengen van kosten die niet zijn afgesproken bij aangaan van de verzekering is niet toegestaan. De schade per polis bedraagt gemiddeld 5.000 tot 7.000 euro per polis.

Al sinds 1990 heeft Nationale Nederlanden deze beleggingsverzekering verkocht onder dezelfde voorwaarde, waarbij geen melding is gemaakt van de eerste kosten.

10% van alle gedurende de hele looptijd betaalde premie gaat zodoende op aan verzwegen kosten. De mogelijke schade voor Nationale Nederlanden is groot. NN verkocht bijna 700.000 beleggingspolissen waarbij de eerste kosten zijn verzwegen. De gemiddelde jaarpremie per polis bedroeg 1100 euro. Bron: Nederlandse Bank.

De gemiddelde looptijd van een polis bedraagt 30 jaar, zodat de eerste kosten per polis zeker 3300 euro bedragen. Het schadebedrag per polis loopt verder op door het gederfd rendement dat polishouders misliepen. Hierdoor kan de schade voor Nationale Nederlanden zomaar oplopen tot 2,7 miljard euro.

Dit is een forse tegenvaller voor Nationale Nederlanden in de voorbereiding naar de beursgang.