Woekerpolisproces

Positief advies aan Hoge Raad in woekerpolisdossier

Positief advies aan Hoge Raad in woekerpolisdossier

De Advocaat Generaal (AG) heeft voor woekerpolisgedupeerden een positief advies uitgebracht aan de Hoge Raad.

Het advies is naar aanleiding van prejudiciële vragen die eerder dit jaar aan de Hoge Raad waren gesteld in de procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Nationale Nederlanden. Zie hier het artikel.

De Stichting Woekerpolisproces ziet dit advies als een enorme opsteker. De A-G is samengevat van mening dat verzekeraars op grond van privaatrechtelijke normen verplicht kunnen zijn om aanvullende informatie aan consumenten te verstrekken, bijvoorbeeld over de ingehouden kosten en de werking van het product. Deze informatie dient duidelijk en nauwkeurig te zijn, zodat een consument begrijpt wat hij koopt. Daarbij moet de rechtszekerheid voldoende gewaarborgd blijven, zodat achteraf geen onredelijke eisen aan de verzekeraar worden gesteld. Over het algemeen wordt een advies van de AG overgenomen door de Hoge Raad. Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet.

Kijk hier voor de uitspraak

Stichting Woekerpolisproces, gepubliceerd op 15 oktober 2021