Woekerpolisproces

Positieve ontwikkeling in procedure tegen NN

Op 20 januari 2020 was de afsluitende zitting bij het Gerechtshof Den Haag in de collectieve procedure van Vereniging Woekerpolis.nl tegen Nationale-Nederlanden. De advocaten van beide partijen hebben daar hun standpunten nog eens mondeling toegelicht. Bij de zitting waren leden van de vereniging aanwezig die op gepaste momenten van zich lieten horen. De uitkomst van de zitting is dat het hof rechtstreeks aan de Hoge Raad (ons hoogste rechtscollege) vragen gaat stellen. Dit wordt nog officieel in een tussenuitspraak bevestigd, naar verwachting eind maart 2020. De vereniging is blij met deze tussenstap die naar verwachting een aanzienlijke versnelling in de uitkomst van de woekerpolis-affaire gaat opleveren.