Woekerpolisproces

Reaal verliest collectieve woekerpoliszaak

Vereniging Woekerpolis.nl

Amsterdam, 21 december 2017 – De rechtbank Alkmaar heeft op 20 december 2017 de Vereniging Woekerpolis.nl in het gelijk gesteld in haar collectieve procedure tegen Reaal. Reaal moet de door haar klanten geleden schade veroorzaakt door het hefboom- en inteereffect vergoeden. In de procedure werden tevens twee individuele zaken behandeld. In deze zaken moet nu in een schadestaatprocedure worden vastgesteld welke extra bedragen Reaal moet vergoeden. Ook bepaalde de rechtbank dat een aantal van door Reaal gehanteerde voorwaarden moeten worden aangemerkt als een oneerlijk beding. Alle kosten die uit hoofde van deze bedingen zijn ingehouden, moet Reaal inclusief wettelijke rente terugbetalen. Verder veroordeelde de rechtbank Reaal als verliezende partij in de kosten.

Voorzitter Ab Flipse van de Vereniging Woekerpolis.nl is verheugd met het vonnis: “Reaal had haar klanten voor het hefboom- en inteereffect moeten waarschuwen. In een aparte procedure moet nu de hoogte van de schade worden vastgesteld, omdat de eerdere compensaties volgens de rechtbank kennelijk onvoldoende zijn.” De rechtbank verwijt Reaal schending van een bijzondere zorgplicht in de precontractuele fase, doordat zij haar klanten niet goed heeft geïnformeerd. De vereniging stelt vast dat dit verwijt niet alleen voor Reaal geldt, maar voor alle verzekeraars. De oneerlijke bedingen die de rechtbank ongeldig verklaart, hebben betrekking op administratie- en incassokosten. Flipse: “Reaal kon op grond van haar voorwaarden eenzijdig de kosten verhogen. Heel terecht dat de rechtbank daar een streep door haalt en Reaal verplicht om die kosten terug te betalen.” Aangezien niet alle vorderingen van de vereniging door de rechtbank zijn toegewezen, sluit de vereniging niet uit dat ondanks de behaalde overwinning er toch hoger beroep wordt ingesteld.