Woekerpolisproces

Schending provisieverbod

BEWIJSDOCUMENT: Verzekeraars schenden provisieverbod

De stichting Woekerpolisproces heeft documenten in handen gekregen waaruit blijkt dat verschillende verzekeraars, waaronder Aegon, Delta Lloyd en Zwitser leven (SNS Reaal) tegen de regels in nog gewoon provisie betalen.

Sinds 1 januari 2013 is het voor verzekeraars ingevolge artikel 86c BGfo verboden om provisie te betalen. Volgens de wetgever is bij provisie sprake van een perverse prikkel omdat de hoogte van de beloning afhankelijk is van de door de adviseur verkochte premie. Hierdoor staat niet de klant centraal, maar de portemonnee van de adviseur.
Tevens  is het verboden relatiegeschenken uit te delen, voor zover de gezamenlijke waarde daarvan op jaarbasis niet meer bedraagt dan € 100,-
Verzekeraars blijken in praktijk beide verboden aan hun laars te lappen.
De sanctie op het overtreden van het provisieverbod is zeer fors. De AFM kan een bestuurlijk boete opleggen van de hoogste categorie(3). De boete ligt dan tussen de 2 en 4 miljoen euro. Ook is de AFM gemachtigd tot intrekking van de vergunning.

Toelichting bewijsdocument

Bijgaand kunt u een passage inzien uit een offerte van Delta Lloyd. Hierin wordt gesproken over “eerste jaarsbudget”. Andere verzekeraars spreken over “communicatie budget” of “welkomstbonus”.
Hoe verzekeraars het ook noemen, er is sprake van provisie: een beloning die afhankelijk van de hoogte van de premie(omzet). In dit geval 3% van de eerste jaarspremie.

Download bewijs