Woekerpolisproces

Voorzitter stichting Woekerpolisproces ook voorzitter bij Renteswapschadeclaim

In juni 2014 is de stichting renteswapschadeclaim opgericht.
De stichting voert een collectieve procedure tegen de Rabobank vanwege de door de Rabobank gepleegde euriborfraude en het effect daarvan bij leningen die zijn afgedekt met een renteswap.

De voorzitter van deze stichting is mr. Pieter Lijesen.


Amsterdam, 7 juli 2014