Woekerpolisproces

DAS aansprakelijk gesteld voor kosten woekerpolisprocedure

DAS wordt als eerste rechtsbijstandsverzekeraar aansprakelijk gesteld voor de juridische kosten van woekerpolisprocedures.

Stichting Woekerpolisproces en Stichting Rechtsbijstandsclaim doen dat omdat DAS weigert deze kosten te vergoeden terwijl in de polisvoorwaarden niet is opgenomen dat kosten voor juridische bijstand in woekerpolisgeschillen zijn uitgesloten.

DAS stelt dat het geschil over de woekerpolis al bestond toen de verzekering werd afgesloten, aldus Stichting Woekerpolisproces. In dat geval is dekking volgens de polisvoorwaarden uitgesloten.

Gedupeerden die zich wenden tot Stichting Woekerpolisproces moeten 87,50 euro betalen of bij succes tien procent afdragen als ze mee willen doen aan een procedure. Deze kosten wil de stichting verhalen op DAS en andere rechtsbijstandsverzekeraars.

Zwijgen

"Rechtsbijstandsverzekeraars is er alles aan gelegen om woekerpoliszaken buiten de deur te houden", zegt Pieter Lijesen, voorzitter van de Stichting Woekerpolisproces, in een verklaring. "Het gaat namelijk om hele grote hoeveelheden consumenten die hun recht willen halen. Sommige rechtsbijstandsverzekeraars hebben bij aanvang van de woekerpolisaffaire snel hun polisvoorwaarden gewijzigd en woekerpolisgeschillen uitgesloten. DAS heeft dat niet gedaan en wringt zich nu in alle mogelijke bochten om dit soort zaken uit sluiten."

Stichting Woekerpolisproces zet zich in voor mensen die door verborgen kosten van een woekerpolis niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen. De stichting richt haar pijlen op onder meer ASR, Nationale Nederlanden, Aegon, Reaal en Allianz.

Stichting Rechtsbijstandsclaim komt op voor verzekerden aan wie ten onrechte dekking is onthouden. Veel polishouders mochten geen eigen advocaat kiezen terwijl ze daar wel recht op hadden.

Bron: nu.nl