Woekerpolisproces

Kamer moet zich buigen over schimmige kapitaalverzekeringen

Verzekeraars moeten wettelijk verplicht worden om álle kosten van een kapitaalverzekering op duidelijke jaaroverzichten te vermelden. Om dat te bereiken, dienden de Consumentenbond en ConsumentenClaim (mede namens Vereniging Woekerpolis.nl en Stichting Woekerpolisproces) op 29 oktober 2020 een burgerinitiatief in bij de Tweede Kamer, ondersteund door 52.000 handtekeningen. Hiermee komt het onderwerp op de agenda van de Kamer.

Miljoenen Nederlanders hebben een kapitaalverzekering. Hiermee bouwen ze een vermogen op voor een huis, (aanvullend) pensioen of om te sparen voor de toekomst. Maar verzekeraars gebruiken de premie niet alleen voor de opbouw van kapitaal. Een (soms groot) deel gaat op aan kosten die de verzekeraar in rekening brengt, zoals fondsbeheerkosten.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'Verzekeraars beheren jouw vermogen en maken daar kosten voor. Dat is begrijpelijk. Maar veel verzekeraars zijn niet duidelijk over welke kosten ze in rekening brengen, wanneer en hoe hoog die zijn. Ook het voorgespiegelde rendement blijkt aan het einde van de looptijd vaak niet te kloppen.'

Bruto rendement
Zo meldt een lid van de Consumentenbond dat in het jaaroverzicht van zijn koopsompolis, de aanbieder jubelt van een historisch rendement van 4,42%. Dit is berekend over 20 jaar op basis van wettelijke regels. Maar als de man, teleurgesteld door het eindbedrag, zelf gaat rekenen, komt hij uit op een rendement van 1,55% per jaar. Als hij klaagt, geeft de bank toe dat die 4,42% een bruto rendement is.

Molenaar: 'Daar gaat dus iets mis. De wettelijke regels zijn bedoeld om consumenten eerlijk, duidelijk en realistisch te informeren. Niet om het rendement rooskleuriger voor te spiegelen.'

Burgerinitiatief
Het Burgerinitiatief omvat een voorstel waarin het huidige jaaroverzicht, het zogenoemde De Ruiter overzicht, wordt aangescherpt. In dat overzicht moeten voortaan de betaalde premies en alle kosten en inhoudingen over het afgelopen jaar én gedurende de hele looptijd staan. Op die manier is het voor de verzekerde duidelijk wat hij betaalt en wat hij ervoor terugkrijgt. Alleen zo kan hij een verantwoorde beslissing nemen over of hij de verzekering afsluit, behoudt of aanpast.

Het Burgerinitiatief is een initiatief van de Consumentenbond, ConsumentenClaim, Stichting Woekerpolisproces en Vereniging Woekerpolis.nl.