Woekerpolisproces

Persbericht Aegonclaim, 2 december 2013

STICHTING WOEKERPOLISPROCES VAN START

Nieuwe massaclaim tegen Aegon – ruim 750.000 polishouders komen in aanmerking

Amsterdam, 3 december 2013.  Vandaag is, met de ingebrekestelling van Aegon, Stichting Woekerpolisproces officieel van start gegaan. De stichting komt op voor alle gedupeerden met een  koersplan beleggingsverzekering die niet in aanmerking komen voor schadevergoeding naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad op 14 juni 2013. In dat arrest bepaalde de Hoge Raad dat Aegon alle door haar onrechtmatig ingehouden kosten voor een overlijdensrisicoverzekering aan de gedupeerden moet terugbetalen. De uitspraak van de Hoge Raad geldt volgens Aegon echter alleen voor de 35.000 gedupeerden die geregistreerd zijn als belanghebbende bij stichting koersplandewegkwijt. Door Aegon zijn in totaal ruim 800.000 beleggingsverzekeringen verkocht die onder de reikwijdte van het arrest vallen. Naast koersplan geldt dit ook voor bonusplan, mixplan, vermogensplan en fiscaal voordeelplan. Gedupeerden kunnen zich aanmelden via de website www.woekerpolisproces.nl

Mr Pieter Lijesen, voorzitter van de nieuwe Stichting Woekerpolisproces: ”Recht hebben en recht krijgen zijn twee verschillende zaken. Ook Aegon is zich daar duidelijk van bewust. Voor alle niet bij stichting koersplandewegkwijt aangesloten gedupeerden doet Aegon namelijk geen enkele toezegging. Ook stelt Aegon onterecht dat andere producten als bonusplan en mixplan niet onder het arrest vallen. Vanuit het standpunt van Aegon lijkt dit logisch want als gedupeerden zich in grote getalen op hun recht beroepen, raakt dit Aegon fors en bedraagt de schade ruim eur 800 miljoen. Maar dat doet niets af aan het feit dat er harde jurisprudentie is, die bepaalt dat Aegon schadeplichtig is. En voor iedere gedupeerde die zich aanmeldt zullen wij die schadevergoeding bij Aegon gaan innen”.