Woekerpolisproces

Stichting gaat procedures tegen grote verzekeraars samen met vereniging woekerpolis voeren

Amsterdam, 31 mei 2017 - Vereniging Woekerpolis.nl en Stichting Woekerpolisproces bundelen hun krachten in de strijd tegen verzekeraars. Door de samenwerking verwachten de twee grootste belangenorganisaties in het woekerpolisdossier dat sneller een oplossing voor gedupeerde polishouders kan worden geforceerd. Door het coördineren van rechtszaken willen de belangenorganisaties bovendien voorkomen dat tegen sommige verzekeraars meerdere rechtszaken tegelijkertijd worden gevoerd en tegen anderen in het geheel niet. Er lopen al diverse rechtszaken tegen Aegon, ASR, Reaal en Nationale-Nederlanden. Procedures tegen andere verzekeraars zijn in voorbereiding. Samen vertegenwoordigen de organisaties 125.000 gedupeerden. Deelname aan de procedures op basis van no cure no pay is nog steeds mogelijk.

Voorzitter Ab Flipse van de Vereniging Woekerpolis.nl is blij met de samenwerking: “Door samen op te trekken kunnen we in procedures en schikkingsonderhandelingen één front vormen tegen verzekeraars. Wij verwachten op die manier sneller een oplossing te kunnen forceren.” De vereniging verwacht binnenkort de eerste uitspraken in haar collectieve procedures tegen Aegon en Nationale-Nederlanden.

Mr. Pieter Lijesen, voorzitter van Stichting Woekerpolisproces: “Alle verzekeraars moeten aan de beurt komen, want het laatste dat we willen, is dat er verzekeraars zijn die er mee wegkomen. Daarom willen we het komende jaar een groot aantal nieuwe procedures starten.” Voor nieuwe deelnemers trekken beide organisaties de voorwaarden gelijk: aanmelden is gratis en uitsluitend bij succes is achteraf een bijdrage verschuldigd van 10% over het behaalde resultaat.