Woekerpolisproces

Verzekeraar Allianz bereikt akkoord over woekerpolissen

Stichting Woekerpolisproces, ConsumentenClaim en Vereniging Woekerpolis.nl hebben voor hun achterban met Allianz een akkoord bereikt voor de compensatie van woekerpollissen. Dit is de eerste tegemoetkomingsregeling die door de drie belangenorganisaties met een verzekeraar wordt gesloten. De hoogte van de tegemoetkoming is voor elke polishouder anders en wordt individueel bepaald. Het gaat om substantiële vergoedingen die niet zijn te vergelijken met de magere compensaties uit het verleden. De minimale vergoeding bedraagt € 500,- per polis. 

Nu.nl, gepubliceerd op 27 juni 2017