Woekerpolisproces

Schadevergoeding woekerpolis

Hoe hoog bedraagt mijn schadevergoeding?

Vanaf 1 januari 1996 is door Aegon de overlijdensrisicoverzekering in de woekerpolis verlaagd. Dit houdt in dat er andere regels geleden voor polissen van voor 1996 en die van na 1996.

Polissen voor 1996:

De Hoge Raad heeft bepaald dat Aegon gedupeerden 85% van de premie overlijdensrisicoverzekering moet terugbetalen.

Polissen na 1996:

Omdat sinds dit jaar de premies lager waren is de geleden schade lager en daarmee ook de schadevergoeding.

Een aantal factoren spelen een rol bij bepaling van de schade:

  1. Hoe langer uw beleggingsverzekering loopt, hoe hoger de schade.
  2. De leeftijd van de polishouder bij aanvang van de beleggingsverzekering.
    Hoe ouder u bent, hoe hoger uw premie overlijdensrisicoverzekering. Immers oudere mensen hebben statistisch een hogere kans op overlijden. Hierdoor is de premie hoger en daarmee ook de schade. Bij een gemiddelde leeftijd van 35 jaar bedraagt de schadevergoeding 13% van het eindkapitaal. Was u ouder bij aanvang, dan krijgt u dus meer. Was u jonger bij aanvang dan krijgt u minder.
  3. De hoogte van de premie.
    Hoe hoger uw premie, hoe hoger de schadevergoeding. Voor berekening van de hoogte van uw premie, lees meer onder veelgestelde vragen over Aegon.
  4. De wettelijke rente.
    Aegon is wettelijke rente verschuldigd over het bedrag van de schadevergoeding vanaf het moment van afloop van uw polis. Indien uw Koersplan in 2008 dan heeft u recht op 5 jaar wettelijke rente van 4%.

Aanmelden