Woekerpolisproces

Voortgang procedures

Onderstaande informatie komt van de website van de Vereniging Woekerpolis.nl.

Nationale-Nederlanden

Eind 2013 is de procedure tegen Nationale-Nederlanden (NN) gestart. Op 23 april 2014 heeft de rechtbank Rotterdam een positief tussenvonnis gewezen. NN had geëist dat de procedure zou worden geschorst. De rechtbank maakte korte metten met deze vertragingstactiek. In het vonnis werd NN op alle punten in het ongelijk gesteld en in de kosten veroordeeld. Begin 2015 heeft er een regiezitting bij de rechtbank plaatsgevonden en 11 april 2017 vond het pleidooi plaats. Op 19 juli 2017 heeft de rechtbank uitspraak gedaan en zijn de vorderingen van Vereniging Woekerpolis.nl afgewezen. De vereniging is zeer verbaasd en vindt het oordeel van de rechter onbegrijpelijk. Het vonnis staat haaks op uitspraken die de afgelopen maanden zijn gedaan door het gerechtshof Den Bosch, de rechtbank Den Haag en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. De vereniging heeft direct besloten om in hoger beroep te gaan. Op 20 januari 2020 was de afsluitende zitting bij het Gerechtshof Den Haag en op 31 maart 2020 werd een tussenuitspraak gedaan. Het hof heeft op 23 februari 2021 een aantal vragen aan de Hoge Raad gestuurd. Deze vragen gaan duidelijk maken of NN (en andere verzekeraars) klanten voldoende heeft geïnformeerd, bijvoorbeeld over de hoge kosten die op de beleggingsverzekeringen werden ingehouden.

Aegon

Na Nationale-Nederlanden dagvaardde de vereniging op 28 maart 2014 Aegon. In januari 2017 vond pleidooi plaats (dit is gewoonlijk de laatste stap in een procedure), waarna de rechter uitspraak doet. Aegon is één van de grootste aanbieders als het gaat om de verkoop van woekerpolissen: het bedrijf verkocht maar liefst 1,3 miljoen woekerpolissen in de afgelopen 25 jaar. Vooral het product Koersplan van dochter Spaarbeleg is bekend. De rechter veroordeelde Aegon al eerder om gedupeerden met dit product schadeloos te stellen. In de huidige collectieve procedure gaat het om een fors hogere claim. Niet alleen voor het product Koersplan, maar ook voor alle andere woekerpolissen van Aegon. De rechtbank Den Haag heeft in een tussenvonnis van 28 oktober 2015 bepaald dat de collectieve procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Aegon zich gaat toespitsen op de producten Koersplan, Fundplan en Vermogensplan. Dit zijn de meest verkochte producten van Aegon die samen zo'n 70% van alle door Aegon verkochte woekerpolissen uitmaken. Op 28 juni 2017 heeft de vereniging een overwinning behaald: Aegon is volgens de rechtbank ernstig tekort geschoten in de informatievoorziening aan haar klanten. Toch is ook een belangrijk deel van de vordering van de vereniging niet toegewezen: volgens ons ten onrechte. Wij zijn daarom tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan. Op 28 mei 2019 hebben wij bij het Hof Den Haag om een pleidooi gevraagd. Dit pleidooi zal naar verwachting plaatsvinden in het voorjaar van 2021. Deze vertraging komt doordat het Hof Den Haag in een andere zaak (de zaak tegen Nationale Nederlanden) de antwoorden op de rechtsvragen die aan de Hoge Raad (ons hoogste rechtscollege) zijn gesteld, wil afwachten. Deze zijn ook van invloed op het woekerpolisdossier van Aegon.

Reaal

Op 3 november 2015 heeft de Vereniging Woekerpolis.nl staatsverzekeraar Reaal gedagvaard. Reaal is de derde verzekeraar waar de vereniging een collectieve procedure tegen is gestart. De verzekeraar verkocht circa één miljoen woekerpolissen onder verschillende merknamen zoals AXA, Winterthur en Zwitserleven. Klanten kregen misleidende offertes waarbij er bewust te hoge eindkapitalen werden voorgerekend. Deze polissen leveren tienduizenden euro's minder op dan was voorgespiegeld. De rechtbank Alkmaar heeft op 20 december 2017 de Vereniging Woekerpolis.nl in het gelijk gesteld. Reaal moet de door haar klanten geleden schade veroorzaakt door het hefboom- en inteereffect vergoeden. Ook bepaalde de rechtbank dat een aantal van door Reaal gehanteerde voorwaarden moeten worden aangemerkt als een oneerlijk beding. Alle kosten die uit hoofde van deze bedingen zijn ingehouden, moet Reaal inclusief wettelijke rente terugbetalen. Een deel van de vordering van de vereniging is niet toegewezen. Daarom zijn wij in deze zaak in hoger beroep gegaan.

ASR

Een week voor de aangekondigde beursgang (juni 2016) heeft de vereniging ASR gedagvaard voor haar rol in de woekerpolisaffaire. ASR verkocht circa 1,1 miljoen woekerpolissen onder verschillende merknamen zoals Stad Rotterdam, Woudsend en AMEV. De procedure spitst zich toe op de twee meest verkochte producten van ASR: het ABC Spaarplan en de Waerdye-polis. Een uitspraak kan gevolgen hebben voor de hele portefeuille van ASR. Bij deze producten zijn kosten ingehouden die niet zijn overeengekomen met klanten. Daarnaast zijn er misleidende rekenvoorbeelden in de offertes gebruikt. De voorgerekende eindbedragen konden nooit gehaald worden en waren structureel zo'n 10% te hoog. De zitting in de collectieve procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl vond in augustus 2018 plaats. Op 6 februari 2019 heeft de Rechtbank Midden-Nederland een teleurstellende uitspraak gedaan. Volgens de rechter heeft de verzekeraar haar informatieplicht niet geschonden, wel heeft de verzekeraar onrechtmatig gehandeld bij woekerpolissen met een hoog-laag constructie door te veel administratiekosten te rekenen. De vereniging is het niet eens met het oordeel van de rechter en is in hoger beroep gegaan.

Achmea

Op 3 januari 2019 heeft de Vereniging Woekerpolis.nl samen met de Consumentenbond verzekeraar Achmea gedagvaard. Deze dagvaarding kwam nadat beide verenigingen in november 2018 samen met honderden gedupeerden actie voerden bij het hoofdkantoor van de verzekeraar. Inzet was om met Achmea, dat in totaal zo'n 800.000 woekerpolissen verkocht, in overleg te treden over een compensatieregeling. Doordat Achmea weigerde om in gesprek te gaan, was een gang naar de rechter onvermijdelijk. Op 12 februari 2020 vond de zitting plaats bij de rechtbank Gelderland (locatie Arnhem). De Vereniging heeft o.a. sterk benadrukt dat de beleggingspolissen misleidend waren en dat zonder enige juridische grondslag zeer hoge kosten in rekening werden gebracht aan de consument. De rechtbank Gelderland heeft op 24 juni 2020 uitspraak gedaan. Hieruit blijkt dat Achmea haar klanten onvoldoende heeft geïnformeerd/gewaarschuwd over het hefboom- en inteereffect, waardoor de polis minder waard kan worden. Achmea moet de hierdoor geleden schade compenseren. De rechter gaf de belangenorganisaties echter niet op alle punten gelijk. Zo zijn er door Achmea diverse kosten in rekening gebracht zonder dat de verzekeraar daarvoor toestemming van haar klanten had. Dit vinden de organisaties dermate belangrijk dat zij zich niet bij de afwijzing van dit punt kunnen neerleggen en hoger beroep hebben ingesteld.

Allianz

Begin juni 2015 stond de vereniging op het punt om Allianz te dagvaarden. Net voor het verstrijken van de fatale termijn liet Allianz weten met de vereniging in gesprek te willen treden. Op 27 juni 2017 heeft de Vereniging Woekerpolis.nl samen met ConsumentenClaim en de Stichting Woekerpolisproces een akkoord bereikt met Allianz over een tegemoetkomingsregeling. Inmiddels hebben alle deelnemers hun tegemoetkoming ontvangen.

Goudse

Procedure is in voorbereiding.

Legal & General

Procedure is in voorbereiding.

Delta Lloyd

In 2017 is Delta Lloyd overgenomen door Nationale-Nederlanden. De uitkomst van onze procedure tegen Nationale-Nederlanden zal daarom mede bepalend zijn voor de afhandeling van de woekerpolissen van Delta Lloyd.

Generali

In 2018 is Generali overgenomen door ASR. De uitkomst van onze procedure tegen ASR zal daarom mede bepalend zijn voor de afhandeling van de woekerpolissen van Generali.