Woekerpolisproces

Allianz Claim

Doorbraak in woekerpolisaffaire

Belangenorganisaties bereiken akkoord met Allianz

Amsterdam, 27 juni 2017 – ConsumentenClaim, Vereniging Woekerpolis.nl en Stichting Woekerpolisproces hebben voor hun achterban met Allianz een akkoord bereikt voor de compensatie van woekerpolissen. Dit is de eerste tegemoetkomingsregeling die door de drie belangenorganisaties met een verzekeraar wordt gesloten. De hoogte van de tegemoetkoming is voor elke polishouder anders en wordt individueel bepaald. Het betreft een substantiële vergoeding met een minimum van € 500,- per polis. Dit is het eerste grote succes voor de belangenorganisaties die al jarenlang strijden voor een oplossing. Ook Allianz is tevreden met het akkoord. Zij hoopt het verleden achter zich te kunnen laten en zich samen met haar klanten nog meer op de toekomst te kunnen richten.

Partijen onderhandelden meer dan een jaar over de regeling. Directeur Stef Smit van ConsumentenClaim kijkt terug op een geslaagd, maar uitdagend onderhandelingstraject: “Gaandeweg ontstond van beide kanten het vertrouwen dat we er samen uit zouden kunnen komen. Vooral de laatste weken is alles in een stroomversnelling gekomen.” Voorzitter Ab Flipse van de Vereniging Woekerpolis.nl spreekt van een historisch moment: “Het akkoord wat wij met Allianz hebben gesloten doet recht aan de schade die onze leden hebben geleden en staat in geen verhouding tot de magere compensatieregelingen uit het verleden. Wij zijn dan ook supertrots dat wij dit resultaat voor onze leden hebben bereikt.” Mr. Pieter Lijesen, voorzitter van Stichting Woekerpolisproces vult aan: “De regeling houdt rekening met de individuele omstandigheden van elke polishouder. Mensen die meer schade hebben geleden, krijgen meer vergoed en zo moet het ook. Om na jaren knokken zo’n resultaat voor je achterban te bereiken, voelt geweldig.” De uitvoering van het akkoord zal naar verwachting nog zeker een half jaar in beslag nemen. Flipse: “De uitvoering en afhandeling van de compensatieregeling wordt een megaklus. We rekenen daarom op begrip van onze leden dat ze nog even op hun geld moeten wachten.” Aanmelden bij de belangenorganisaties met polissen van Allianz is vanaf heden niet meer mogelijk. Aanmelden met polissen van andere verzekeraars kan nog wel.

Vragen over de tegemoetkomingsregeling met Allianz

Wie kunnen er een beroep doen op de tegemoetkomingsregeling?

Iedereen die zich voor 27 juni 2017 bij Stichting Woekerpolisproces, Vereniging Woekerpolis.nl of ConsumentenClaim heeft aangemeld met een beleggingsverzekering van Allianz kan een beroep doen op de regeling.

Welke merken/labels vallen onder regeling?

De regeling geldt voor beleggingsverzekeringen van Abbey Leven, Allianz, Royal Nederland, Universal Leven en Zwolsche Algemeene.

Hoe wordt de tegemoetkoming berekend?

De tegemoetkoming wordt individueel berekend. Iedereen die voor de regeling in aanmerking komt, ontvangt een persoonlijk voorstel inclusief berekening. Per polis wordt minimaal € 500,- vergoed. Elkaar opvolgende polissen tellen voor toepassing van dit minimum als één polis.

Wanneer worden de persoonlijke voorstellen verstuurd?

De persoonlijke voorstellen worden gefaseerd verstuurd in de maand november 2017.

Wanneer wordt de tegemoetkoming uitgekeerd?

Het streven is om de tegemoetkoming nog voor het einde van het jaar uit te keren.

Wie voert de tegemoetkomingsregeling uit?

Het versturen, controleren en uitbetalen van de tegemoetkomingsregeling wordt verzorgt door ConsumentenClaim. Allianz betaalt voor het uitvoeren van de regeling een bedrag van € 50,- per polis aan ConsumentenClaim.

Moet over de tegemoetkoming belasting worden betaald?

Over de fiscale gevolgen van de tegemoetkoming kunnen wij geen uitspraak doen. Dit hangt af van de persoonlijke situatie en het fiscale regime wat van toepassing is. Voor vragen hierover kan het beste contact worden opgenomen met de eigen adviseur of de belastingdienst.

Ik ben al aangemeld bij ConsumentenClaim. Is het zinvol om ook lid te worden bij Stichting Woekerpolisproces?

Het belangrijkste verschil tussen de stichting en ConsumentenClaim is dat de stichting uitsluitend collectieve procedures voert, terwijl bij ConsumentenClaim individuele behandeling van uw zaak en/of een individuele procedure mogelijk is. Wij raden u aan om ook bij de stichting aan te melden. Hoe meer leden wij hebben, hoe meer druk wij kunnen zetten op de verzekeraars.  

Ik heb een Allianz-polis, maar ik ben nog niet aangemeld. Kan ik nog meedoen?

Aanmelden bij ons, ConsumentenClaim of Stichting Woekerpolisproces met polissen van Allianz is sinds 27 juni 2017 niet meer mogelijk.

Let op: Aanmelden met polissen van andere verzekeraars kan nog wel.