Woekerpolisproces

Aegon Claim

Het is volledig te danken aan de onverzettelijkheid van de Koersplanstichting van Godfried Sippel, advocaat Erik Lutjens en financieel adviseur Kapé Breukelaar, dat Aegon op 14 juni 2013, door de Hoge Raad op alle punten in het ongelijk werd gesteld inzake Koersplan.

Bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst heeft Aegon namelijk verzwegen dat een deel van de premie opgaat aan kosten voor een (te dure) overlijdensrisicoverzekering. Hierdoor is een aanzienlijk deel van de premie niet belegd. Met als gevolg dat het eindkapitaal lager uitvalt, dan door Aegon in offertes en brochures was beloofd.

Aegon is nu verplicht schade te vergoeden aan alle gedupeerden die zijn meegegaan in bovengenoemde rechtszaak. De hoogte van de schadevergoeding bedraagt gemiddeld tussen de 10% en 15% van de eindwaarde. Hetgeen neerkomt op een bedrag van € 1.000,- tot € 1.500,- schadevergoeding. Voor de exacte berekening lees hier.

Later is gebleken dat eveneens polishouders met andere Aegon/Spaarbeleg producten dan Aegon koersplan recht hebben op schadevergoeding. Het gaat hierbij om de volgende woekerpolissen:

  • Bonusplan
  • Fiscaal voordeelplan
  • Mixplan
  • Vermogensplan