Woekerpolisproces

Middels deze petitie wil de Stichting Woekerpolisproces de verzekeraars en politiek dwingen in actie te komen tegen de hoge kosten voor de overlijdensrisicoverzekering in woekerpolissen die door verzekeraars nog steeds in rekening worden gebracht. Verzekeraars brengen het tarief uit 1987 in rekening terwijl de huidige tarieven tot 80% lager liggen. Door het aanpassen van de tarieven naar de prijs van vandaag, wordt het hefboomeffect en inteereffect grotendeels  opgeheven en wordt er meer van de inleg gebruikt voor opbouw van eindkapitaal. Hierdoor kan een groter deel van de hypotheek worden afgelost of valt het pensioen hoger uit. Door het ondertekenen van deze petitie komt het voorstel op de agenda van de tweede kamer en wordt ook duidelijk welke politieke partij zich werkelijk bekommert om de gevolgen van de woekerpolis.

Download presentatie

PETITIE

Wij

De Stichting Woekerpolisproces en ondertekenaars

Constateren

  1. Dat, verzekeraars in woekerpolissen nog steeds gebruik maken van de tarieven voor overlijdensrisicoverzekeringen uit 1987. Dat deze tarieven sinds 1987 gemiddeld 80% van de totale premie zijn. Door hoge kosten en tegenvallende beleggingsresultaten treedt door het in rekening brengen van de tarieven uit 1987 een onnodig hoog hefboom- en inteereffect op. Het gevolg hiervan is dat de waarde van de polis wordt opgegeten (ingeteerd) door de hoge premie overlijdensrisicoverzekering.
  2. Dat, de Ombudsman Financiële Dienstverlening, mr. Jan Wolter Wabeke in de Aanbeveling Woekerpolissen van 4 maart 2008, op pagina 11 sub 7 van de Aanbeveling heeft gesteld, dat  voor de premie van de overlijdensrisicodekking geldt, dat deze niet hoger hoort te zijn dan bij dezelfde verzekeraar voor een vergelijkbaar risico bij een zelfstandige risicoverzekering inrekening wordt gebracht op het moment van afsluiten van die verzekering, derhalve zulks zonder daar bovenop oneigenlijke opslagen in rekening te brengen.
  3. Dat, verzekeraars nog steeds de hoge tarieven voor overlijdensrisicoverzekeringen bij woekerpolissen in rekening brengen en dat hierdoor pensioenen en hypotheekpolissen stelselmatig lager uitvallen.

En verzoeken

Aan de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal een initiatiefwet aan te nemen, waarmee verzekeraars verplicht worden geen hogere kosten voor de overlijdensrisicoverzekering in lopende woekerpolissen in rekening te brengen dan de tarieven die gelden in 2014.