Woekerpolisproces

Aegon woekerpolis

Een van de aanbieders van de woekerpolissen was verzekeraars Aegon. Met Aegon hebben de stichting Woekerpolis claim en Verliespolis een schikking getroffen. Deze schikking is niet in naam van alle beleggers gesloten. Dertigduizend gedupeerden hebben er voor gekozen deze schikking niet te accepteren en zijn naar de rechter gestapt. Interessant is het om de schikking van de stichtingen en de uitspraak van de rechter met elkaar te vergelijken.

Eerst de schikking. Medio 2009 kwamen de stichting en Aegon een compensatieregeling overeen die betrekking had op de door Aegon verstrekte woekerpolissen. Niet alleen Aegon en Woekerpolis claim waren partij bij de schikking, ook al van andere partijen als Vereniging Eigen Huis participeerden. Hiermee meenden zij dat de regeling maatschappelijk breed werd gedragen. Al met al waren de betrokken partijen, gezien het uitgegeven persbericht, content met de schikking. Niet alleen had Aegon al vanaf 2000 getracht om de hoogte van de kosten te beperken, ook werd een ruim bedrag ter beschikking gesteld om de schade te compenseren voor misgelopen rendement en te veel betaalde kosten. Daar bovenop kwam nog een fonds van tachtig miljoen euro voor schrijnende gevallen. Als na genoegdoening van de genoemde schade toch nog sprake zou van schade door ‘specifieke productkenmerken’ kon de consument altijd nog een verzoek doen voor extra compensatie. Al met al klonk de schikking bijzonder genereus.

Een aantal gedupeerden was echter niet tevreden en besloot een gang naar de rechter te maken. Op 14 juni 2013 bleek dat dit een goede keuze was. De Hoge Raad besloot namelijk dat Aegon 30.000 beleggers te veel had laten betalen voor hun woekerpolis. Tevens oordeelde de Hoge Raad dat Aegon de beleggers had misleid bij het verkopen van de beleggingsverzekeringen door onder andere te hoge kosten in rekening te brengen. Zij moest daarom het teveel belastte bedrag terugbetalen en dit bedrag moest alsnog worden belegd. Een door Aegon gedaan beroep op verjaring werd door de rechter niet gehonoreerd.