Woekerpolisproces

3,5% afgeroomd door verzekeraars?

Hoe zit het nu exact met de Wabeke-regeling? Als er slechts 2,5 tot 3,5 procent aan kosten mag worden ingehouden is dat toch een goede zaak? En daarmee is de Wabeke-regeling toch een voor consumenten voordelige regeling. Aan de hand van het volgende voorbeeld wordt duidelijk dat het advies van financiële ombudsman Jan Wolter Wabeke nog steeds toelaat dat er gemiddeld wel 40% aan kosten in rekening wordt gebracht.

Bekijk hier een mooi voorbeeld

Duidelijk wordt derhalve aan de hand van de bovenstaande grafiek dat hoewel de kosten beperkt blijven tot 2,5 procent het totaal aan ingehouden bedragen sterk oploopt. Hoe het dus wordt genoemd verschilt sterk van de feitelijke uitwerking. Uiteindelijk gaat het de consument natuurlijke om de uiteindelijke uitwerking: het vergaren van een vermogen om zo bijvoorbeeld de hypotheekschuld af te kunnen lossen.