Woekerpolisproces

Professor Arnoud Boot: compensatie 20 tot 30 miljard

Nadat de verschillende aanbieders van woekerpolissen compensatieregelingen troffen met de gedupeerden werd er vanuit verschillende hoeken kritiek geleverd op de schikking. Waar met de schikking een bedrag was gemoeid van zo’n 2,5 miljard begrootten anderen de geleden schade naar aanleiding van de te hoge kosten op een veel hoger dan het overeengekomen bedrag. Deze schadebegroting loopt uiteen van 20 miljard euro tot 100 miljard euro. Hoeveel de schade exact is, is moeilijk te zeggen. Duidelijk lijkt in ieder geval wel te zijn dat de schikking van 2,5 miljard niet in de buurt komt van een deugdelijke tegemoetkoming. Een van de experts die de schade heeft begroot is Professor Corporate Finance and Financial Markets aan de Universiteit van Amsterdam Arnoud Boot. Boot is tevens lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER), twee zeer belangrijke adviesorganen voor de Nederlandse overheid. Naar aanleiding van de hoge kosten van de beleggingsverzekeringen heeft hij de ontstane schade door de woekerpolissen begroot.

Tevens heeft Boot kritiek op de wijze van communicatie vanuit de verzekeraars naar de klanten. Boot noemt het ‘misleidend’ en ‘een poging om het werkelijke kostenniveau van beleggingsverzekeringen te verdoezelen’. Door de manier van formuleren en de woordkeuze over de te hoge kosten en maximaal toegestane kosten wordt getracht om de schikkingen mooier voor te laten komen dan ze in werkelijkheid zijn.