Woekerpolisproces

Geen royale tegemoetkoming

Naar aanleiding van de massale aandacht die er uit is gegaan naar de woekerpolisaffaire hebben de stichtingen Woekerpolis claim en Verliespolis een schikking getroffen met de verzekeraars. Deze schikking werden door de stichtingen als overwinningen gepresenteerd. De kosten zouden zijn gemaximeerd en de compensatieregelingen zouden een financiële compensatie bieden voor grote groepen consumenten zodat de consument een gang naar de rechter bespaard was gebleven.

Direct na het bereiken van de compensatieregeling kwam er veel kritiek op de schikking. De consumenten zouden zijn afgekocht voor een schijntje vonden veel deskundigen. Minstens tien maal zo hoog zou de schikking moeten zijn om recht te doen aan de geleden schade. Waar de verzekeringsmaatschappijen voor om en nabij de 2,5 miljard euro betaalden ter compensatie van de hoge kosten zou de vergoeding veel hoger moeten zijn. Professor Corporate Finance an Financial Markets aan de Universiteit van Amsterdam en tevens lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) begroot de schade op tussen de twintig en dertig miljard euro.

Tegenover de grote verschillen tussen de schade en de schikking menen de stichtingen dat zij voor zekerheid hebben gekozen en daarom niet meer schadevergoeding hebben gevraagd. “Een bedrag van 20 miljard zou 'natuurlijk mooier zijn geweest, maar: het is zeer onzeker of een dergelijk bedrag via de rechter zou zijn verkregen. Doorprocederen biedt een kans op meer, maar ook een reële kans op minder”, aldus de stichting.