Woekerpolisproces

Terugval economie / lagere beurskoersen

Tijdens de jaren ’90 was er sprake van hoogconjunctuur. Economisch ging het voorspoedig en dat had zijn weerslag op de beurs. Zo steeg dat Amsterdamse AEX index in de jaren ’90 tot ongekende hoogten. Beleggingen het laatste decennium van de 20e eeuw deden het dan ook geweldig. Op basis van deze economische groei werden vele brochures en offertes ingericht. Als deze economische groei door zou zetten en de beurzen net zo hard zouden groeien als in de jaren ’90 zou waarschijnlijk niemand vandaag de dag hebben gesproken over woekerpolissen. Immers, bij een sterk groeiende beurs hoort een hoog rendement voor beleggingsfondsen.

Aangezien het succes van de beleggingsfondsen voor een groot gedeelte het succes van de beleggingsverzekering bepaalt is er bij een groeiende beurs weinig reden tot onrust. De te hoge kosten berekend door de verzekeringsmaatschappijen zijn dan nog steeds onjuist. Toch hebben de te hoge kosten minder impact bij een situatie waarbij de beurzen floreren. Het probleem is echter dat het met de beurs na de eeuwwisseling veel minder voorspoedig verliep dan verwacht en gehoopt. De beurs steeg niet meer zo als het voor de eeuwwisseling deed, sterker nog: de beurs daalde zelfs sterk en er was sprake van een terugval van de economie. De dalende beurskoersen en de negatieve ontwikkelingen op de beursfondsen hadden een zeer negatieve invloed op de beleggingsverzekeringen.

Door dalende beurskoersen en tegenvallende resultaten van beleggingsfondsen werden de voorgespiegelde koersontwikkelingen van de beleggingsverzekeringen niet gehaald. Consequentie van deze tegenvallers was dat het beoogde eindvermogen – het doelkapitaal – niet werd behaald. Waar een gemiddelde beursstijging van 8% wellicht had geleid tot een succesvolle belegging werd dit bij lange na niet gehaald bij de woekerpolissen. Dit had ten gevolge dat de beoogde aflossing van de hypotheek of het opbouwen van het pensioen niet plaatsvond.