Woekerpolisproces

Doelkapitaal

Bij beleggingsverzekeringen is het hoofddoel voor de consument dat deze na verloop van tijd een vermogen heeft opgebouwd. Dit vermogen of kapitaal is voor iedere consument anders en is afhankelijk van vele zaken. Zo bouwt de een vermogen op om de hypotheekschuld af te kunnen lossen en doet de ander dit om het pensioen aan te vullen. Het vermogen wat de consument voor ogen heeft om op te bouwen noemt men het doelkapitaal.

Wanneer het beleggingsrendement tegenvalt of de kosten van de beleggingsverzekering te hoog zijn zal het doelkapitaal aan het einde van de beleggingstermijn niet behaald worden. Bij woekerpolissen is dit ook het geval geweest. Door middel van het hanteren van te hoge en/of verzwegen kosten bij een woekerpolis werd het doelkapitaal niet behaald.

Duidelijk moge zijn dat als het beoogde kapitaal niet is opgebouwd dit vervelende financiële consequenties kan hebben en ook in werkelijkheid heeft op gedupeerden van woekerpolissen. De hypotheek kan niet – zoals beoogd – worden afgelost of de voorziene aanvulling van het pensioen wordt niet behaald. Dit is voor velen de aanleiding geweest om naar de rechter te stappen en de woekerpolissen van de verzekeraars aan te vechten.