Woekerpolisproces

Beleggingsverzekering

Een beleggingsverzekering komt voor in vele soorten en maten. Ze dragen namen als “beursindex plan”, “flexibel pensioenplan privé” of “designpensioen”. Wat is nu eigenlijk een beleggingsverzekering? In feite is een bijzondere levensverzekering. Het is namelijk een levensverzekering die is opgezet met het oogmerk om kapitaal (vermogen) te genereren. Vermogensopbouw door middel van een levensverzekering dus. Hoe wordt dan vermogen opgebouwd? Dat gaat door middel van het betalen van premies door degene die de verzekering heeft afgesloten en het beleggen van deze premies in beleggingsfondsen door de verzekeraar. Afhankelijk van de ingelegde premie en het succes van de beleggingen zal het vermogen stijgen.

Beleggingspolis

De beleggingsverzekering krijgt gestalte door middel van de beleggingspolis. In de polis worden alle voorwaarden met betrekking tot de verzekering vastgelegd door de verzekeraar. In de polis staan zo algemene zaken opgenomen betreffende de verzekering alsmede de polisvoorwaarden en mogelijke bijzondere clausules. Zo wordt bijvoorbeeld de looptijd van de beleggingsverzekering opgenomen, het bedrag aan premies dat wordt betaald en de kosten die de verzekeraar mag inhouden.

Feit is dat verzekeraars professionele partijen zijn die over meer kennis beschikken dan de consument die de verzekering afsluit. Daarom mag van de verzekeraar een deugdelijke en nette houding worden verwacht. Tijdens de woekerpolisaffaire is aan het licht gekomen dat de verzekeraars zich echter niet altijd zo hebben gedragen. Door toepassing van ingewikkelde polisvoorwaarden – kleine lettertjes – brachten de verzekeraars niet zelden te hoge kosten in rekeningen. Doordat deze voorwaarden onduidelijk werden geredigeerd was het voor de consument vaak niet helder dat hier sprake van was. Door deze onduidelijkheid konden verzekeraars verzwegen kosten in rekening brengen zonder dat dit opviel. Men is van mening dat verzekeraars duidelijker hadden moeten maken welke kosten werden ingehouden over de woekerpolis. Zo werden bijvoorbeeld als kosten “eerste” kosten, kosten voor het ontwikkelen, op de markt brengen en verkopen van woekerpolissen, kosten en provisie voor de tussenpersoon, poliskosten, doorlopende kosten, beleggingskosten, switch kosten, beheerkosten van de verzekeringsmaatschappij en andere overige kosten in rekening gebracht.