Woekerpolisproces

Impact van de woekerpolis

Woekerpolissen hebben een diepe impact op gedupeerden in het algemeen en op de financiële situatie van de gedupeerden in het bijzonder. Wanneer met het doel om vermogen op te bouwen een beleggingsverzekering wordt afgesloten en hier uiteindelijk weinig tot niets van terecht komt gaat dit gepaard met negatieve emoties. Men voelt zich bekocht en opgelicht. Ook gaat men bij zich zelf raden: “had ik niet verstandiger moeten zijn?”, “ben ik nu zo dom geweest”. Het verliezen van belegd vermogen met de daar aan gekoppelde consequenties heeft derhalve diepe impact op de betrokkenen. Dit staat nog los van de financiële consequenties van de benadeelden.

Waar gerekend is op de aflossing van de hypotheek of de opbouw voor een mooie oudedagsvoorziening komt men bedrogen uit. De hypotheek kan niet worden afgelost en het pensioen staat op de tocht. Dit is niet het enige. Ook beleggingsverzekeringen waarbij is gespaard voor de studie van kinderen of kleinkinderen is niet zelfden uitgedraaid op een fiasco. Zo heeft de woekerpolis niet alleen consequenties voor de direct betrokkenen maar ook voor de kinderen of kleinkinderen van de betrokkenen. Hoeveel impact de woekerpolissen hebben op gedupeerden blijkt ook hetgeen wordt geschreven op de vele fora die met betrekking tot de woekerpolis(processen) in het leven zijn geroepen.

Naast kritiek op de woekerpolissen en de verzekeraars zelf is namelijk ook veel kritiek op de informatievoorziening door de verzekeraars. Dat betreft niet alleen de informatievoorziening bij het aangaan van de woekerpolis. Ook gaat het om de informatievoorziening met betrekking tot alle procedures, schikkingen en compensatieregelingen. Zo wordt onder meer geschreven: “Het enige dat ik nog van jullie (verzekeraar Reaal) wil is weten wanneer jullie duidelijkheid gaan verschaffen. Een op de persoon toegespitst antwoord zie ik dan wel per post tegemoet. Begin daar maar eens mee.” De impact van woekerpolissen kan derhalve moeilijk worden onderschat. Waar financiële situaties van vele gezinnen overhoop zijn gegooid is maar een ding belangrijk: zo spoedig mogelijk een deugdelijke compensatie die beantwoord aan de veroorzaakte schade.