Woekerpolisproces

Einddatum beleggingsverzekering

Verzekeringen hebben een begin- en een einddatum. Bij de levensverzekering waarbij vermogen wordt belegd (de beleggingsverzekering) is de begindatum is vastgelegd. De einddatum kan op twee momenten plaatsvinden. Dat kan enerzijds het einde van de looptermijn zijn en anderzijds het moment van overlijden van de verzekerde persoon zijn. Het is de bedoeling van de verzekerde om tussen de begindatum en de einddatum zoveel mogelijk vermogen op te bouwen door middel van het betalen van premies en het behalen van een goed beleggingsrendement.

Bij veel woekerpolissen werd het door de consument beoogde vermogen bij het bereiken van de einddatum echter niet behaald. Dit kwam door het inhouden van te hoge kosten, kosten welke veelal verzwegen waren. Tevens was ook het tegenvallende beleggingsrendement van veel beurskoersen van invloed op het achterblijven van het daadwerkelijke eindvermogen in vergelijking met het beoogde vermogen. De beleggingsverzekeringen met een in het vooruitzicht gesteld hoog eindvermogen bleken derhalve woekerpolissen te zijn met hoge onduidelijke kosten waar op de einddatum weinig anders over was dan teleurstelling.