Woekerpolisproces

Stichting Woekerpolis claim

Naar aanleiding van de Woekerpolissenaffaire kwamen twee stichtingen in de belangstelling te staan die de belangen van gedupeerde polishouders zouden behartigen. Dat zijn de stichtingen Woekerpolis claim en de stichting Verliespolis. De stichting Woekerpolis claim meent een “belangenorganisatie te zijn voor consumenten met een beleggingsverzekering”. Nadat de woekerpolissen aan het licht kwamen in 2006 is deze stichting opgericht.

Stichting Woekerpolis claim heeft naar aanleiding van de klachten van de bij hen aangesloten gedupeerden een schikking gesloten met de grootste zes verzekeraars. Met Nationale Nederlanden, Aegon, ASR, Delta Lloyd, Achmea en SNS Reaal werd een compensatieregeling getroffen. Deze regeling zou een succesvolle zijn omdat het de te hoge kosten zou hebben gemaximeerd en de kosten die te hoog waren zou hebben gecompenseerd. Daarnaast zou tevens het misgelopen beleggingsrendement zijn gecompenseerd.

Hoewel zij zelf content waren met de getroffen schikking is er nadien veel kritiek gekomen op de schikking en de handelswijze van de stichting. Wat betreft de hoogte van de schikking meenden experts zoals Professor Arnoud Boot dat de schikking slechts een fractie van de schade vergoedde. Waar de werkelijke schade rondom de 20 a 30 miljard euro zou zijn werd slechts een schikking getroffen voor het bedrag van 2,5 miljard. Een tiende van de totale schade werd dus vergoed. Dit terwijl na een gang naar de rechter de Hoge Raad een veel voordeligere uitspraak deed voor gedupeerden van woekerpolissen van Aegon. Hier werd Aegon door de Hoge Raad in het ongelijk gesteld en werd zij veroordeeld om een veel hogere schadevergoeding te betalen aan de gedupeerden.