Woekerpolisproces

Opbouw van pensioen en aflossing van de hypotheek

Beleggingsverzekeringen kunnen vele doelen dienen. Ze kunnen gebruikt worden om een spaarpotje te maken voor de studie van de kinderen of gebruikt worden om onbezorgd op wereldreis te gaan. Veelal werden woekerpolissen echter gebruikt voor twee doeleinden: het opbouwen van een pensioen en het aflossen van de hypotheekschuld. Gemeen hebben beide zaken dat ze van zeer grote invloed zijn op de financiële situatie van de verzekeringsnemer.

Het aflossen van een hypotheekschuld gaat veelal gepaard met een gevoel van financiële zekerheid. Geld lenen bij de bank voor de aankoop van huis is een normale zaak. Toch geldt voor velen dat zij liever zo snel mogelijk de lening hebben afgelost dan dat zij deze nog hebben. Men staat immers niet graag bij een ander in het krijt. De afgeloste lening geeft een prettig gevoel. Dit geldt des te meer als men bedenkt welke invloed werkloosheid of een echtscheiding heeft op het aflossen van de hypotheekschuld. Dat gaat na het verliezen van een baan of de partner vaak minder makkelijk. Wanneer er dan de mogelijkheid ontstaat om de hypotheekschuld door middel van een beleggingsverzekering af te lossen wordt dit veelal als prettig ervaren.

Hetzelfde geldt voor het opbouwen van een pensioen. Het pensioen is een woord met een positieve connotatie. Na het werkende leven waarbij men een bijdrage heeft geleverd aan de maatschappij mag men van zijn of haar welverdiende oude dag gaan genieten. Hoewel Nederland het AOW stelsel kent kiezen velen ervoor om deze door de overheid verzorgde oudedagsvoorziening aan te vullen met een pensioen. Dit geeft de mogelijkheid om op een hoog welvaartsniveau te genieten van de vrijheid die ontstaat na pensionering.

Zowel het aflossen van de hypotheekschuld alsmede het opbouwen van het pensioen hebben derhalve een belangrijke invloed op de financiële situatie van de mens. Dit gegeven helpt de grote verontwaardiging verklaren die is ontstaan naar aanleiding van het ontdekken van de woekerpolissen. Wanneer hoge en verborgen kosten in samenstel met tegenvallende koersresultaten ertoe leiden dat de hypotheekschuld niet kan worden afgelost of de beoogde pensioenopbouw niet plaats kan vinden, heeft dit een enorme invloed. Terecht zijn velen daarom ook opgekomen tegen de hoge kosten van verzekeraars bij de woekerpolissen.