Woekerpolisproces

Tros Radar woekerpolis

Nadat in 2006 Tros Radar bij monde van Antoinette Hersenberg voor het eerst berichtte over de woekerpolisaffaire was de verontwaardiging groot. Naar aanleiding van deze uitzending kwam men tot de conclusie dat individueel tegen deze partijen strijden niet de juiste wijze was. Waar het individueel strijden tegen windmolens zou zijn kon men collectief een vuist maken tegen dit onrecht. Verschillende partijen hebben daarom naar aanleiding van deze affaire de handschoen opgepakt om de verzekeraars aansprakelijk te stellen en consumenten te behoeden voor verder onheil.

Als eerst berichtte Tros Radar hierover. Zowel via de televisie als via hun website proberen zij partijen in te lichten over de gevolgen van de woekerpolissen en de hoge kosten. Onder andere lichten zij consumenten voor hoe zij hun bezorgdheid kunnen uiten aan de verzekeringsmaatschappijen, hoe zij van hun woekerpolis af kunnen komen en houden zij de recente ontwikkelingen in de gaten.

Naast Tros Radar houdt ook consumentenprogramma Kassa de ontwikkelingen betreffende de woekerpolissen scherp in de gaten. Zij leveren scherpe kritiek op de door Ombudsman Wabeke voorgestelde maximale kostennorm. De compensatieregeling noemen zij “volledig mislukt”. Naast het volgen van relevante ontwikkelingen bieden zij ook een woekerpolischeck aan.

Als derde consumentenorganisatie richt de Consumentenbond zich op een voorlichting van gedupeerde of mogelijk gedupeerde consumenten. Advies wordt gegeven over woekerpolissen, mogelijke alternatieven voor de woekerpolissen en tips worden gegeven voor consumenten die erachter komen dat zij een woekerpolis hebben.