Woekerpolisproces

Schadevergoeding

Naar aanleiding van de verkochte woekerpolissen door de vele verzekeraars zijn gedupeerden in het geweer gekomen. Velen hebben zich met de beste intenties aangesloten bij twee stichtingen waarvan zij meenden dat zij daar vertrouwen in mochten hebben: Stichting Woekerpolis claim en Stichting Verliespolis.

Deze twee stichtingen gingen het gesprek aan met de verzekeraars en wisten aan hun leden te melden dat zij een goede schikking hadden gesloten met de verzekeraars. Er zou een oplossing zijn voor de tegengevallen beleggingsresultaten en – vooral – de hoge en verborgen kosten. Terwijl de leden vertrouwen hadden in het bereikte onderhandelingsresultaat werd daarom een akkoord gesloten met de verzekeraars. De gedupeerden zouden zo een mooie schadevergoeding krijgen en gecompenseerd worden in hun schade. Achteraf bleek het uit onderhandelde resultaat echter een stuk minder briljant dan was voorgespiegeld. Gedupeerden bleven zitten met schade en velen kregen zelfs helemaal geen correcte schadevergoeding.

Naast de keuze voor een weinig voordelige schikking met de verzekeraars via de stichtingen Woekerpolis claim en Verliespolis zijn er ook gedupeerden die hebben gekozen voor een gang naar de rechter. Deze gang naar de rechter was voor de gedupeerden van de te hoge en verborgen kosten in rekening gebracht door Aegon een stuk succesvoller. Na doorgeprocedeerd te hebben tot de hoogste gerechtelijke instantie van Nederland – de Hoge Raad – werden de gedupeerden in het gelijk gesteld. Eerder had het gerechtshof al bepaald dat de gedupeerde verzekeringsnemers gelijk hadden. Bij de Hoge Raad werd dit arrest bekrachtigd. In dit arrest bepaalde de hoogste Nederlandse rechter dat Aegon door haar handelswijze tegenover haar klanten op onrechtmatige wijze had gehandeld. Gevolg van het onrechtmatig handelen van Aegon was dat klanten veel te veel overlijdensrisicopremie hadden betaald inzake hun overlijdensrisicoverzekering. Het ging tot bedragen die wel zes maal hoger waren dat rechtmatig was. Voor de klant was dit echter niet mogelijk om te ontdekken. De rechter bepaalde vervolgens dat Aegon dit te veel betaalde bedrag aan haar klanten moet terug betalen.

Vaak eisen verzekeraars of banken dat u uw schadevergoeding geheim houdt zodat anderen gedupeerden het niet weten en hetzelfde gaan eisen. Lees hier meer over geheimhoudingsverklaring.

Hoewel in de regel het schikken van disputen een goede zaak is omdat het veel tijd en moeite kan besparen is in de onderhavige zaak duidelijk geworden dat het procederen tegen de te hoge kosten van de woekerpolissen een veel beter resultaat heeft opgeleverd dan de gevoerde onderhandelingen van de stichtingen Woekerpolis claim en Verliespolis. Het is dan ook de vraag of de stichtingen niet veel beter aan hadden gedaan om een gang naar de rechter te maken in plaats van een schikking te bereiken waar de gedupeerden weinig aan hebben. Dit klemt temeer nu duidelijk is geworden dat de Hoge Raad zeer kritisch is geweest tegen de woekerpolissen van Aegon en hij deze onrechtmatig heeft verklaard.