Woekerpolisproces

Antoinette Hertsenberg (TROS Radar)

Een van de bekende gezichten in de strijd tegen de woekerpolissen is Tros Radarpresentatrice Antoinette Hertsenberg. De door Villamedia Magazine uitgeroepen Journalist van het Jaar 2009 is vooral bekend vanwege medewerking aan de programma’s “Opgelicht?!” en “Tros Radar”.

Tros Radar is een door de Tros gemaakt consumentenprogramma dat sinds 1995 op de televisie verschijnt. Het programma behandelt consumentenzaken en zet zich in voor gedupeerden en slachtoffers van bedrijven en overheidsinstanties. In Tros Radar werd voor het eerst in 2006 aandacht besteed aan de woekerpolisaffaire. Bewust van voorgaande financiële affaires maar nog niet op de hoogte van de gehele omvang kondigde het programma het onderwerp aan met de woorden: “Nee, het gaat niet over de legio- of aandelen lease. (…) Maar of de woekerpolisaffaire in omvang onderdoet voor de aandelenleaseaffaire moeten we nog maar afwachten.” Bij het uitspreken van deze woorden was het nog niet duidelijk hoe omvangrijk de woekerpolisaffaire was. Tijdens de uitzending in 2006 werd nog gesproken over het inhouden van ‘maar liefst’ 30 procent aan kosten. Snel zou dat echter duidelijk worden dat het om nog veel meer geld ging. De woekerpolisaffaire was van ongekende omvang.

Dankzij de uitzending van Tros Radar is vervolgens steeds meer duidelijk geworden. Consumenten begonnen zich te roeren, gedupeerden eisten schadevergoeding en inmiddels zijn de eerste gerechtelijke uitspraken gedaan ter compensatie van de slachtoffers. Het einde is echter nog niet in zicht.