Woekerpolisproces

Succes stichting Koersplandewegkwijt in de zaak tegen Aegon

Naar aanleiding van de woekerpolissen van Aegon besloot een deel van de gedupeerden de onderhandelingstafel niet te kiezen. Zij besloten in plaats van een onvoordelige schikking via de stichting ‘Koersplan de weg kwijt’ de weg naar de rechter te kiezen. Deze gang naar de rechter was voor de gedupeerden van de te hoge en verborgen kosten van Aegons woekerpolissen een succesvolle. Na doorgeprocedeerd te hebben tot de hoogste gerechtelijke instantie van Nederland – de Hoge Raad – werden de gedupeerden in het gelijk gesteld. Eerder had het gerechtshof al bepaald dat de gedupeerde verzekeringsnemers gelijk hadden. Bij de Hoge Raad werd dit arrest bekrachtigd. In dit arrest bepaalde de rechter dat Aegon door haar handelswijze tegenover haar klanten op onrechtmatige wijze had gehandeld. Gevolg van het onrechtmatig handelen van Aegon was dat klanten veel te veel overlijdensrisicopremie hadden betaald inzake hun overlijdensrisicoverzekering. Het ging tot bedragen die wel zes maal hoger waren dat rechtmatig was. Voor de klant was dit echter niet mogelijk om te ontdekken. De rechter bepaalde vervolgens dat Aegon dit te veel betaalde bedrag aan haar klanten moet terug betalen.

Hoewel in de regel het schikken van disputen een goede zaak is omdat het veel tijd en moeite kan besparen is in de onderhavige zaak duidelijk geworden dat het procederen tegen de te hoge kosten van de woekerpolissen een veel beter resultaat heeft opgeleverd dan de gevoerde onderhandelingen van de stichtingen Woekerpolis claim en Verliespolis. Het is dan ook de vraag of de stichtingen niet veel beter aan hadden gedaan om een gang naar de rechter te maken in plaats van een schikking te bereiken waar de gedupeerden weinig aan hebben. Dit klemt temeer nu duidelijk is geworden dat de Hoge Raad zeer kritisch is geweest tegen de woekerpolissen van Aegon en hij deze onrechtmatig heeft verklaard.

Aegon krijgt van de Hoge Raad op alle punten ongelijk. Aegon dient schade uit te keren voor 35.000 gedupeerden die meegingen in de zaak. De overige 800.000 gedupeerden staan vooralsnog met lege handen. Woekerpolisproces heeft inmiddels Aegon in gebreke gesteld voor het niet schadeloos stellen van de overige bijna miljoen gedupeerden.