Woekerpolisproces

Hoge beleggingsresultaten en hoogconjunctuur in de jaren negentig

Bij het aangaan van een beleggingsverzekering wordt de consument geïnformeerd door middel van brochures en offertes. In deze stukken presenteert de verzekeraar het financiële product zoals de beleggingsverzekering. Om duidelijk te maken wat het product exact behelst worden er voorbeelden gegeven van hoe het product zich zal kunnen gaan ontwikkelen. Zo krijgt de geïnteresseerde consument voorbeeldgrafieken en –tabellen te zien en kan deze zich een beeld vormen van de beleggingsverzekering.

Wat de woekerpolissen typeert is dat veel te hoge verwachtingen zijn geschept bij consumenten. Op basis van de hoogconjunctuur van de jaren ’90 wat werd getypeerd door sterke economische voorspoed en een daarbij behorende sterk stijgende beurs werden verwachtingen geschept die in werkelijkheid niet waar bleken te zijn. Zo steeg de AEX index tussen 1993 en 2000 van 120 punten tot bijna 700 punten. Als die lijn lineair zou worden doorgetrokken zou de beurs nog eens tien jaar later op zeer grote hoogte zijn gekomen. Feit is echter dat resultaten uit het verleden geen garantie geven voor de toekomst. En zo geschiedde onder andere ook op de Amsterdamse AEX Index. Van een koers van bijna 700 punten kelderde de beurs in nog geen drie jaar naar een koers van net boven de 200 punten.

Duidelijk moge zijn dat voor een beleggingsverzekering waarvan het succes voor een groot deel afhankelijk is van het beursverloop dit desastreus is. De extreem hoge beleggingsresultaten uit de jaren ’90 konden bij lange na niet geëvenaard worden en daarmee viel ook het beleggingsrendement van de beleggingsverzekeringen (en daaronder vele woekerpolissen) enorm tegen. Het slechte koersverloop in samenhang van de hoge kosten en verzwegen kosten had zeer negatieve invloed op eindvermogen van de woekerpolissen. Zonder het hanteren van de te hoge kosten bij woekerpolissen door verzekeraars was de schade voor vele gedupeerden minder geweest. Wanneer de informatievoorziening bij het aangaan van de beleggingsverzekeringen beter was geweest hadden wellicht velen ervoor gekozen om zich niet in te laten met deze woekerpolissen.