Woekerpolisproces

Beleid Ministers de Jager en Dijsselbloem

Gezien de maatschappelijke onrust die de woekerpolissen hebben veroorzaakt in samenhang met de schikkingsonderhandelingen tussen de betrokkenen kon een reactie van de overheid niet uitblijven. Deze kwam bij monde van de minister van Financiën Jan Kees de Jager. In zijn brief aan de Tweede Kamer kwam hij tot drie conclusies. Een: de totale kosten (van de woekerpolissen) waren hoog en intransparant. Twee: de mogelijkheden om de producten naar de toekomst te verbeteren waren beperkt. Ten slotte merkte de minister dat bij het informeren van de klanten te veel is misgegaan.

Naar aanleiding van deze conclusies roept de minister de verzekeraars op om hun zaken op orde te krijgen. Want zo zegt hij: “een gezonde verzekeringssector is van groot belang voor verzekeraars en verzekerden”. Verzekeraars moeten hier volgens minister De Jager voor zorgen. Daarom moet spoedig een einde worden gemaakt aan de onzekere situatie waarin de slachtoffers van woekerpolissen zich bevinden. Dit onder meer door verbeteringsmogelijkheden aan te bieden. Het gaat immers, zo stelt de minister, om het gezond opbouwen van vermogen. Om dit te bewerkstelligen is het van belang dat er heldere taal wordt gesproken. Verzekeringsmaatschappijen moeten juiste informatie verstrekken betreffende mogelijk compensatie. Deze informatie met voor de consument te begrijpen zijn en bruikbaar zijn bij het bepalen van de keuze. Daarnaast mag er geen extra kosten in rekening worden gebracht door een verzekeringsconsultant als de klant de polis wil aanpassen. Kortom: de klant moet begrijpen wat voor een product hij aanschaft.

Nadat er een nieuwe regering tot stand kwam is Jeroen Dijsselbloem de nieuwe minister van Financiën geworden. Ook hij werd geconfronteerd met de nasleep van de woekerpolisaffaire. De huidige minister kritisch op het verzekeringswezen. Zo riep hij de verzekeraars op om de klanten veel serieuzer te nemen. Verzekeraars werken immers voor de klant en dat werken moet volledig in het belang van de klant zijn. Het vertrouwen van de klanten in de verzekeraars heeft een flinke deuk opgelopen. Aan de verzekeraars is het nu om dit vertrouwen te herstellen. Om dit vertrouwen te herstellen moet in ieder geval het woekerpolissenprobleem worden opgelost volgens de minister. Dit moet niet door middel van het aannemen van een afwachtende houding maar door middel van het actief benaderen van klanten zodat deze problemen spoedig kunnen worden hersteld. Dit moet er toe leiden dat de gedupeerden worden gecompenseerd voor de te hoge kosten die de verzekeraars in rekening hebben gebracht bij de woekerpolissen.