Woekerpolisproces

Financieel probleem

Bij woekerpolissen doen zich verschillende financiële problemen voor. De meest voorkomende problemen zijn hoge kosten, verborgen kosten en tegenvallende beleggingsrendementen. Deze drie zaken zorgen er voor dat het beoogde eindrendement niet behaald wordt. Naast deze problemen doen zich ook nog andere problemen voor. Zo kan er een onevenwichtigheid ontstaan tussen het deel van de betaalde premie die bedoeld is om bijvoorbeeld de hypotheekschuld af te lossen en het deel dat wordt gebruikt voor de overlijdensrisicodekking.

Wanneer het beleggingsrendement tegenvalt wordt niet zelden een behoorlijk gedeelte van de premie gebruikt voor de overlijdensrisicodekking en niet voor het aflossen van de hypotheekschuld. Zo wordt met de betaalde premie niet een vermogen opgebouwd maar slechts het overlijdensrisico afgedekt. Aan het einde van de looptermijn is zo veel minder vermogen opgebouwd dan was begroot. Sowieso is dus een hoge overlijdensrisicodekking als kostenpost een slechte zaak voor de consument. Van de premie kan bij te hoge kosten voor het overlijdensrisico slechts weinig nog worden gebruikt om te beleggen.

Een ander probleem speelt bij het aanspreken van de verantwoordelijke tussenpersoon. De tussenpersoon die verkeerd advies heeft gegeven aan de consument kan onder voorwaarden verantwoordelijk worden gesteld voor de geleden schade. Als deze tussenpersoon echter veel consumenten op dezelfde slechte wijze heeft voorgelicht en geadviseerd kan dit leiden tot vele vorderingen op de tussenpersoon. Dit kan leiden tot het faillissement van de tussenpersoon. Een faillissement leidt er in de regel toe dat veel vorderingen niet kunnen worden betaald en derhalve vele gedupeerden met lege handen staan.

Al met al hebben woekerpolissen tot veel problemen voor consumenten geleid. Waar de beleggingsverzekeringen hadden moeten leiden tot een zorgeloze toekomst met een afgeloste hypotheekschuld of een opgebouwd pensioen heeft men nu echter last van woekerpolissen en hoge kosten.